بخش سوم: ظهور حکومت پهلوی در ایران
فصل سوم: شرح حال مختصر حضرت امام خمینی
اصلاحات ارضی و موضعگیری امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پسندیده،مرتضی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اصلاحات ارضی و موضعگیری امام

‎ ‎

‏ ‏

‏راجع به اصلاحات ارضی مصوب دکتر علی امینی ـ نخست وزیر ـ شاید سیاست‏‎ ‎‏خارجی برای جلوگیری از نفوذ کمونیست ها و مرام آنها در دهقانان موجب تقسیم املاک‏‎ ‎‏شده باشد و آقای دکتر علی امینی منتخب آمریکا بود و پهلوی هر چند با دکتر امینی‏‎ ‎‏خوب نبود مع هذا به نخست وزیری انتخاب شد و اصلاحات ارضی شروع شد و بعد‏‎ ‎‏خود محمد رضا شاه پهلوی هم در امر اصلاحات ارضی پیش روی کرد تا از دکتر امینی‏‎ ‎‏عقب نماند. رقابت اگر به نفع جامعه باشد (نفع مشروعه جامعه) نه نفع شخصی یا نوع‏‎ ‎‏صنف خوب است ولی مطامع شخصی غلبه دارد.‏

‏این نوع اصلاحات ارضی به نفع کشاورزی نیست و مالکین بزرگ و عمده با‏‎ ‎‏حفظ موازین اسلامی به نفع کشور بوده و هست. مالکین سرشناس و نیز معروف‏‎ ‎‏در دهات مشغول کشاورزی باغ سازی و دامداری و تأمین درآمد کشور بودند و بعد‏‎ ‎‏از اصلاحات ارضی از دهات به شهرها رفتند و جزو مصرف کنندگان شدند و‏‎ ‎‏زارعین قادر به اصلاحات و کشاورزی نبودند و عیوب این کار زیاد است. هر دو نفر یا‏‎ ‎‏سه نفر مالک ممکن است در عمران همکار شوند ولی بیست و سی نفر زارع‏‎ ‎‏همکار نمی شوند و خرابی به بار می آورند. این اصلاحات ارضی ضررهای غیر‏‎ ‎‏قابل جبران داشت و شاید پهلوی ندانسته و نفهمیده آلت دست ــ مقامات خارجی و‏‎ ‎‏ابر قدرت مافوق و والای خود شد و کشاورزی را متلاشی کرد. مالکیت به آن‏‎ ‎‏صورت سابق هر چه بگویند که بد بود و به کشاورزان ظلم و تعدی می شد اساسی‏‎ ‎‏ندارد و اصلاحات ارضی ندانسته و مغرضانه بوده است اکثریت قریب به اتفاق مالکین‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 224

‏عمده و غیر عمده، نهایت همراهی را با تمام کشاورزان و برزگرها داشتند و صلاح خود‏‎ ‎‏مالکان و حفظ املاک و قنوات بستگی کامل به حمایت از رعایا داشت و دهات و زارعین‏‎ ‎‏تحت حمایت مالک و از تعرض زورگویان دولتی و غیر دولتی مصون بودند و با قرض‏‎ ‎‏دادن بذر و نقد و جنس به رعایا کمک می شد و گاو و گوسفند و مرغ زیاد‏‎ ‎‏در اختیار زارعین دهات می گذاشتند و سالیانه روغن و تخم مرغ و خروس از‏‎ ‎‏درآمد حیوانات به عنوان طراز از آنها می گرفتند و مالکان اکثراً در دهات و قصبات‏‎ ‎‏و بخشها حاضر و ناظر و مراقب تمام امور کشاورزی بودند و از دهات به شهرها و‏‎ ‎‏بخشها و مراکز استان گوسفند و مرغ و تخم مرغ و روغن و کره و پنیر و مرکبات‏‎ ‎‏دیگر حمل می شد و در اثر اصلاحات ارضی مالکان راهی شهر شدند و به جای‏‎ ‎‏صدور اجناس و ایجاد قنوات و مزارع و ملحقات به شهرها کوچ کردند باغها و‏‎ ‎‏ساختمانها خراب شدند و خودشان از تولید کننده به مصرف کننده تبدیل شدند. ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 225