احکام بیع
بیع معاطات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

بیع معاطات

بیع معاطات

[سؤال 6904]‏ ‏ ‏ 3419‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. معمول است بایع و مشتری می روند در بنگاه معاملاتی و طبق شرایطی که در‏‎ ‎‏قولنامه ها ثبت شده قرار می بندند که یک مبلغی نقد داده شود به بایع و بعد از مدتی‏‎ ‎‏حاضر شوند در یکی از محضرهای رسمی که رسماً مبیع را منتقل کنند و چنانچه یکی‏‎ ‎‏از متعاملین حاضر نشدند برای انجام معامله رسمی، آیا این قول و قرار در بنگاه معامله‏‎ ‎‏است ولو معاطاتاً یا خیر؟ و اگر معامله باشد و برای متعاملین هیچ کدام از خیارات‏‎ ‎‏نباشد همچه شرطی صحیح است که اگر یکی از آن ها معامله را بر هم زد و حاضر نشد‏‎ ‎‏در محضر برای انجام رسمی کردن معامله فلان مبلغ بدهکار باشد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر به قصد معامله تمام مبلغ اعطا و اخذ شده معامله واقع و شرط مذکور نافذ است. ولی اعطای بعض ثمن در وقوع معامله مشکل است.

[سؤال 6905]

‏2. اگر معامله در بنگاه به طور معاطات انجام شد به این نحو که مبلغی از ثمن را نقد‏‎ ‎‏می دهند آیا با دادن بعض ثمن تمام معامله معاطات واقع می شود یا به مقدار ثمن یا‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 3

‏هیچ کدام و اگر با بعض ثمن صحیح باشد ولو بعضاً، اگر در عوض پول نقد، چک بدهد‏‎ ‎‏باز هم صحیح است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، معاطات به اعطای بعض ثمن محقق می شود و وقوع آن به اعطای چک محل اشکال است.

[سؤال 6906]‏ ‏ ‏ 3420‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. معاملاتی که در بنگاه طرفین حاضر می شوند و بعد از مقاولات بدون این که انشا‏‎ ‎‏عقدی بکنند مبلغی مشتری به عنوان بیعانه به بایع می دهد که در روز معینی در محضر‏‎ ‎‏که حاضر شدند و رسماً مبیع را منتقل کرد بقیه ثمن را بدهد اولاً این که این گونه‏‎ ‎‏قراردادها بیع معاطاتی است یا خیر و بر فرض بیع معاطاتی بودن یا اعطای بعض ثمن‏‎ ‎‏تمام بیع صحیح است یا این که آنچه در مقابل بعض ثمن است صحیح و بقیه باطل‏‎ ‎‏است و اگر در مقابل بعض ثمن چک بدهد که مثلاً چند روز بعد نقد، خواهد شد کافی‏‎ ‎‏است یا باید خود ثمن یا بعض ثمن باشد؟‏

بسمه تعالی، اگر بدون قصد معاوضه اعطای بعض ثمن شده معاطات واقع نشده و صحیح نیست و در چک محل اشکال است و تحقّق معاطات به اعطای بعض ثمن نیز مشکل است.

‏2. مسجد را که خراب می کنند برای تعمیر، خاک و آجرهای کهنه که زیادی است و باید از مسجد خارج‏‎ ‎‏کنند حکم مسجد را دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، حکم مسجد را دارد و باید در صورت امکان در همان مسجد والاّ در مسجد دیگر مصرف شود.

[سؤال 6907]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3479

‏2. معامله مزبور در فوق، خانه ای است به ارزش دویست هزار تومان طرف‏‎ ‎‏خریدار پنجاه هزار تومان از قیمت خانه را پرداخته، فروشنده در صورتی که همه بهای‏‎ ‎‏خانه را دریافت داشته باشد می تواند معامله را فسخ نماید یا خیر؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 4

بسمه تعالی، اگر معامله کرده اند بدون یکی از اسباب خیار حق فسخ ندارند و اگر معامله نکرده اند وقوع معامله به اعطای بعض ثمن محل اشکال است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 5