الحدیث الثانی
مقام سوم [ریا]
تتمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

تتمه

‏تتمه ‏

‏بدان که «سمعه»، که عبارت است از رساندن به گوش مردم خصال خود را برای جلب قلوب و اشتهار، از شجره خبیثه ریاست، و از این سبب ما او را با ریا در یک باب ذکر کرده و به ذکر هر یک جداگانه نپرداختیم.‏

‎ ‎

کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 58