الحدیث الرابع عشر
فصل در بیان آنکه انسان عارف را دو نظر است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فصل در بیان آنکه انسان عارف را دو نظر است

‏فصل در بیان آنکه انسان عارف را دو نظر است ‏

‏بدان که انسان عارف به حقایق و مطلع از نسبت بین ممکن و واجب جلّ [و]‏ ‏علا دارای دو نظر است: یکی نظر به نقصان ذاتی خود و جمیع ممکنات و سیه رویی کائنات، که در این نظر علما یا عینا بیابد که سر تا پای ممکن در ذلّ نقص و در بحر ظلمانی امکان و فقر و احتیاج فرو رفته ازلا و ابدا و به هیچ وجه از خود چیزی ندارد و ناچیز صرف و بی آبروی محض و ناقص علی الاطلاق است، بلکه این تعبیرات نیز در حق او درست نیاید و از تنگی تعبیر است و ضیق مجال سخن، و الا نقص و فقر و احتیاج فرع شیئیت است و برای جمیع ممکنات و کافه خلایق از خود چیزی نیست.‏

‏در این نظر اگر تمام عبادات و اطاعات و عوارف و معارف را در محضر قدس ربوبیت برد، جز سر افکندگی و خجلت و ذلت و خوف چاره ای ندارد. چه اطاعت و عبادتی؟‏

‏از کی برای کی؟ تمام محامد راجع به خود اوست، و ممکن را در او تصرفی نیست، بلکه از تصرف ممکن نقص عارض اظهار محامد و ثنای حق شود که اکنون عنان قلم را از او منصرف می نماییم. و در این مقام فرماید: ما أصابک من حسنة فمن الله و ما أصابک من سیّئة فمن نفسک.‏‎[1]‎‏ چنانچه در مقام اوّل فرماید: قل کلّ من عند الله‏‎[2]‎‏ و‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 222

‏قائل در این مقام گوید:‏

‏ ‏

‏پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت ‏

‎ ‎

‏آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد‏‎[3]‎

‏قول پیر راجع به مقام دوم و قول خود قائل راجع به مقام اوّل است. پس، در این نظر خوف و حزن و خجلت و سرافکندگی انسان را فرا گیرد.‏

‏و دیگر نظر به کمال واجب و بسط بساط رحمت و سعه عنایت و لطف او.‏

‏می بیند این همه بساط نعمت و رحمتهای گوناگون، که احاطه بر آن از حوصله حصر و تحدید خارج است، بی سابقه استعداد و قابلیت است، ابواب الطاف و بخشش را به روی بندگان گشوده است بی استحقاق، نعم او ابتدایی و غیر مسبوق به سؤال است، چنانچه حضرت سید الساجدین، زین العابدین، علیه السلام، در ادعیه «صحیفه» و غیر آن مکرر اشاره فرموده اند بدین معنی‏‎[4]‎‏، پس رجاء او قوّت گیرد و امیدوار به رحمت حق گردد. کریمی که کرامتهای او به محض عنایت و رحمت است، و مالک الملوکی که بی سابقه سؤال و استعداد به ما عنایاتی فرموده که تمام عقول از علم به شمه ای از آن عاجز و قاصر است، و عصیان اهل معصیت به مملکت وسیع او خللی وارد نکند و طاعت اهل طاعت در آن افزونی نیاورد، بلکه هدایت آن ذات مقدس طرق طاعت را، و منع آن ذات اقدس از عصیان، برای عنایات کریمانه و بسط رحمت و نعمت است، و برای رسیدن به مقامات کمال و مدارج کمالیه و تنزیه از نقص و زشتی و تشوّه است. پس، اگر برویم در درگاه عز و جلالش و پیشگاه رحمت و عنایتش و عرض کنیم بار الها، ما را لباس هستی پوشانیدی و تمام وسایل حیات و راحت ما را فوق ادراک مدرکین فراهم فرمودی و تمام طرق هدایت را به ما نمودی، تمام این عنایات برای صلاح خود ما و بسط رحمت و نعمت بود، اکنون ما در دار کرامت تو و در پیشگاه عزّ و سلطنت تو آمدیم با ذنوب ثقلین، در صورتی که ذنوب مذنبین در دستگاه تو نقصانی وارد نکرده و بر مملکت تو خللی وارد نیاورده، با یک مشت خاک که در پیشگاه عظمت تو به چیزی و موجودی حساب نشود چه می کنی جز رحمت و عنایت؟ آیا از درگاه تو جز امید رحمت چیز دیگر متوقع است؟‏

‏پس، انسان همیشه باید بین این دو نظر متردد باشد: نه نظر از نقص خود و تقصیر و قصور از قیام به عبودیت ببندد، و نه نظر از سعه رحمت و احاطه عنایت و شمول نعمت و الطاف حق جل جلاله بپوشد.‏

‎ ‎

کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 223

  • . «هر خیر به تو رسد از جانب خداست و هر بدی به تو برسد از جانب تو است (نساء- 79).
  • . «بگو همه از جانب خداست.» (نساء- 78).
  • . بیت از حافظ است:
  • . در دعای دوازدهم «صحیفه سجّادیه» می فرماید: إذ جمیع احسانک تفضّل و إذ کلّ نعمک ابتدا. (زیرا که همه احسان های تو تفضل است، و همه نعمتهای تو بی سابقه استحقاق است.) و در دعای 32، «صحیفه سجّادیه»، می فرماید: فلک الحمد علی ابتدائک بالنعم الجسام. (پس سپاس برای تو است که نعمتهای بزرگ را آغاز فرمودی.) و در دعای أبو حمزه از امام سجاد و دعاهای دیگر مانند دعای افتتاح و ... نظیر این مضمون وجود دارد.