الحدیث السادس و الثلاثون
در تحقیق عینیت اوصاف با ذات مقدس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

در تحقیق عینیت اوصاف با ذات مقدس

‏در تحقیق عینیت اوصاف با ذات مقدس ‏

‏بالجمله، تحقیق در باب اوصاف به لسان حکمت نظری آن است که اوصاف حقیقیه و اضافیه مطلقا به حسب مفاهیم، مختلف و هیچیک عین ذات مقدسه نیستند، و به حسب حقیقت، تمام عین ذات مقدس است. منتها از برای اوصاف دو مرتبه است: یکی، مرتبه ذات و اوصاف ذاتیه است، که توان از آن انتزاع علم کرد و عالمیت و قدرت و قادریت. و یکی، مقام اوصاف فعلیه است، که از آن نیز انتزاع مفهوم علم و عالمیت و قدرت و قادریت توان کرد. و اما اوصاف سلبیه، از قبیل قدّوسیت و سبّوحیت، و اسماء تنزیهیه، آنها از لوازم ذات مقدس و ذات مقدس مصداق بالعرض است نسبت به آنها، زیرا که حق تعالی کمال مطلق است و کمال مطلق بالذات بر او صادق است، زیرا که اصل حقیقت اوست، و از لوازم آن سلب نقایص است، و کمال مصداق عرضی سلب نقص است. و اهل معرفت و اصحاب قلوب مقام تجلی به «فیض اقدس» را مبدأ اسماء ذاتیه دانند، و مقام تجلی به «فیض مقدس» را مبدأ اوصاف فعلیه شمارند،‏‎[1]‎‏ و تجلی به فیض مقدس را «غیر» نمی دانند، چنانچه «عین» نیز نمی دانند. و بحث در اطراف آن منجر می شود به بحث از اسماء و صفات به طریقه آنها و از مقصد خارج می شویم.‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 609

‏و بعضی صفات حق را به امور عدمیه ارجاع کردند، و «علم» را عبارت از عدم جهل و «قدرت» را عدم عجز دانسته اند. و در اهل معرفت کسی را که دیدم اصرار به این معنی دارد مرحوم عارف جلیل، قاضی سعید قمّی‏‎[2]‎‏، است که تبعیت از استاد خود، که ظاهرا مرحوم ملا رجب علی‏‎[3]‎‏ است، نموده به بیانی که در شرح توحید مذکور است ‏‎[4]‎‏. و ما در سالف زمان جواب برهان او را، و همین طور جواب تمسکات او را به ظواهر بعض اخبار، به وجه برهانی دادیم.‏

‎ ‎

کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 610

  • . مصباح الأنس، ص 131- 130. نقد النصوص، فصل 2، ص 38- 39.
  • . محمد سعید بن محمّد مفید قمی، معروف به «قاضی سعید» از بزرگان علمای نامدار شیعه و از عالمان به حدیث و حکمت و فنون ادبیّه بشمار می رود و به «عرفان» تمایل بسیار داشت. وی از شاگردان ملا محسن فیض و ملّا عبد الرّزاق لاهیجی و ملّا رجبعلی تبریزی است. قاضی سعید مدّتی در قم به قضاوت اشتغال داشت و به همین دلیل به قاضی معروف شد. در سال 1103 ه- ق در قم وفات یافت، از آثار اوست: الاربعون حدیثا، اسرار الصلوة، حاشیه أثولوجیا، حاشیه بر اشارات، حقیقة الصلوة، شرح توحید صدوق (ره)، البوارق الملکوتیة، کلید بهشت.
  • . ملا رجبعلی تبریزی (- 1080) از شاگردان میر فندرسکی است. در فلسفه مشرب مشائی داشته و کتب بو علی را تدریس می کرده است. قاضی سعید قمی و محمد تنکابنی از شاگردان وی بوده اند. از اوست: کلید بهشت. و رساله ای به فارسی در اثبات واجب.
  • . شرح توحید، ج 3، ص 54( نسخه خطی کتابخانه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی).