فهارس
فهرست اشعار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فهرست اشعار

فهرست اشعار

‏ ‏

‏ ‏

‏عنقا شکار کس نشود دام بازگی‏‏ر          ‏‏کآنجا همیشه باد بدستست دام‏‏          ‏‏624‏

‏جنونی فیک لایخفی‏‏          ‏‏و ناری منک لایخبو‏‏          ‏‏593‏

‏فأنت السمع و الأبصار‏‏          ‏‏و الارکان والقلب‏‏ ‏

‏[هرگز وجود حاضر و غایب شنیده ای]‏‏          ‏‏ من در میان جمع و دلم جای دیگر است‏‏          ‏‏183‏

‏[چاره آن دل عطای مبدلیست]‏‏          ‏‏ داد حق را قابلیّت شرط نیست‏‏          ‏‏278، 660‏

‏طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت‏‏          ‏‏بدر آی تا ببینی طیران آدمیّت‏‏          ‏‏259‏

‏پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت‏‏          ‏‏آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد‏‏          ‏‏223‏

‏تا که از جانب معشوقه نباشد کششی‏‏          ‏‏کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد‏‏          ‏‏591‏

‏دواؤک فیک و ما تشعر‏‏          ‏‏و داؤک منک و ما تبصر‏‏          ‏‏360‏

‏و ما حبُّ الدیار شغفن قلبی‏‏          ‏‏[و لکن حبُّ مَن سکن الدیارا]‏‏          ‏‏ 75‏

‏در ضمیر ما  نمی گنجد  بغیر دوست  کس‏‏          ‏‏هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس‏‏          ‏‏333‏

‏ما طبیبانیم شاگردان حق‏‏          ‏‏بحر قلزم دید ما را فانفلق‏‏          ‏‏207‏

‏[خواب نوشین بامداد رحیل]‏‏          ‏‏ باز دارد پیاده را ز سبیل‏‏          ‏‏119‏

‏[‏‏شهریست پر کرشمه و حوران ز شش جهت‏‏]‏‏          ‏‏ چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم‏‏          ‏‏183‏

‏این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست‏‏          ‏‏روزی رُخش ببینم و تسلیم وی کنم‏‏          ‏‏476‏

‏هفت شهر عشق را عطار گشت‏‏          ‏‏ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم‏‏          ‏‏590‏

‏دیده می خواهم سبب سوران کن‏‏          ‏‏[تا حجب را بر کند از بیخ و بن]‏‏          ‏‏ 346‏

‏ ‏

کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 714