پیشگفتار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

پیشگفتار

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پیشگفتار

‏بهتر از هر جای دیگری یافته ها، آموخته ها و عظمت روحی و فکری یک فرد را در‏‎ ‎‏عرصۀ تدریس و گفت و شنود او می توان به دست آورد. هر چند تألیف و نوشته ها‏‎ ‎‏نشانگر معلومات یک نویسنده است اما به دلیل یکسویه بودن، نمی تواند آئینه ای از‏‎ ‎‏خلقیات او باشد. شخصیت یک فرهیخته را بایستی در پای کرسی تدریس او‏‎ ‎‏جستجو کرد. در برخوردها، گفتگو و انتقادهاست که حدود پایبندی شخصی به‏‎ ‎‏اخلاق علمی و ارج نهادن به آن و بسیاری از دیگر مسائل روشن می شود.‏

‏     بزرگانی که هم اکنون خود در مقام استادی اند و به راستی برخی از آنان در عرصۀ‏‎ ‎‏فعالیت خویش از نوادر عصر ما به شمار می آیند، زمانی به تلمّذ زانوی ادب در برابر‏‎ ‎‏امام خمینی(س) زده اند و اینک از آن دوران و از آن عزیز سخن می گویند. خاطراتی‏‎ ‎‏که علی رغم گذشت سالها در ذهن و خاطر آنان زنده مانده است. از تأثیر عمیقی که‏‎ ‎‏کلام و سخن امام در رفتار و زندگی شان داشته از نظم و انضباط، آراستگی، ارج‏‎ ‎‏نهادن به تحقیق و سؤال، استقامت فکر، اخلاق علمی، شوخ طبعی، پرهیز از‏‎ ‎‏تشریفات، خوب گوش کردن به سخن دیگران، نقد نظریه در عین حرمت به‏‎ ‎‏صاحبان نظریه، جامع نگری و بلند پروازی ذهن در عین تواضع و فروتنی، از‏‎ ‎‏منقولات گفتن و معقول نگریستن، تدریس شریعت و سالکانه و عارفانه اندیشیدن و‏‎ ‎‏ابعاد مختلف دیگری که هر یک از حضور در دروس فقه و اصول، فلسفه و عرفان و‏

‏اخلاق امام مطرح کرده اند. و با چنین هدفی ـ شناخت بهتر و عمیق تر از امام این‏‎ ‎‏مجموعه فراهم آمده است. در راستای تنظیم این مجموعه ذکر نکاتی چند ضروری‏‎ ‎‏به نظر می رسد:‏

‏     1. خاطرات بدون دخل و تصرف محتوایی چاپ شده است از این رو صحت و‏‎ ‎‏سقم آن به عهدۀ گویندگان محترم آن می باشد.‏

‏     2. عناوین بالای هر یک از خاطرات توسط محقق این مجموعه انتخاب گردیده‏‎ ‎‏و سعی شده است محتوای پیام اصلی خاطره را برساند.‏

‏     3. اکثر خاطرات جمع آوری شده از شاگردان امام خمینی(س) است و تنها تعداد‏‎ ‎‏معدودی مربوط به دوستان و منسوبین می باشد که به علت مفید بودن برای‏‎ ‎‏خوانندگان گرامی بخصوص اساتید، طلاب و دانشجویان در این مجموعه از آنها‏‎ ‎‏استفاده شد.‏

‏     4. اغلب مطالب این مجموعه صرفاً خاطره می باشد. اما بعضی مطالب دربارۀ‏‎ ‎‏سیرۀ حضرت امام می باشد که به علت ارتباط آن با تدریس و امر تعلیم و تربیت از‏‎ ‎‏آنها استفاده شد. ‏

‏     5. این مجموعه به آنچه که مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع تدریس حضرت‏‎ ‎‏امام خمینی ارتباط (از جنبه های مختلف نظامهای تعلیم و تربیت و حوزه) دارد،‏‎ ‎‏پرداخته می شود. لذا بر حسب ضرورت پیرامون موضوعات مقام علمی امام،‏‎ ‎‏ویژگیهای فردی، نحوۀ رفتار امام با شاگردان، تقریرات و شهریه نیز خاطراتی‏‎ ‎‏جمع آوری و درج گردیده است.‏

‏     6. فهرست موضوعی با توجه به عناوین و سرفصلهای علمی مطرح در نظام‏‎ ‎‏تعلیم و تربیت و آموزش حوزوی تهیه گردیده است. با عنایت به اینکه در دوران‏‎ ‎‏تدریس حضرت امام برنامه هایی که اجرا می شده مکتوب نشده است لذا فهرست‏‎ ‎‏مذکور صرفاً به جهت طبقه بندی علمی و با توجه به نیاز این کتاب فراهم آمده‏‎ ‎‏است.‏

‏     7. عبارت «آرشیو واحد خاطرات» که در بخش پی نوشتها و منابع آمده است،‏

‏منظور آرشیو واحد خاطرات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی می باشد.‏

‏     در پایان از جناب حضرت آیت اللّه عمید زنجانی که قبول زحمت نموده و مقدمه‏‎ ‎‏این کتاب را به قلم شیوایی به نگارش درآورده اند تشکر می نماییم. همچنین از کلیه‏‎ ‎‏همکارانی که در تهیه و تکمیل این مجموعه نقش بسزایی داشته اند بخصوص آقایان‏‎ ‎‏حمید بصیرت منش، فرامرز شعاع حسینی و سید احمد میریان تقدیر می گردد.‏

واحد خاطرات                        ‏    ‏

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)


‎ ‎