حجت الاسلام والمسلمین محمد آل اسحاق
امام گاهی کلمۀ ترکی می گفتند برای شیرینی و مزاح
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

امام گاهی کلمۀ ترکی می گفتند برای شیرینی و مزاح

امام گاهی کلمۀ ترکی می گفتند برای شیرینی و مزاح

‏یک حاج شیخ حسینعلی سرابی بود که تازه از روستا آمده بود. عمامه اش را بلد‏‎ ‎‏نبود بپیچد. کفش هایی داشت مثل کفش های حسین کرد؛ لباس شاهسونی به تن‏

‏می کرد. این آقا شیخ حسینعلی باسواد بود و می خواست حرف بزند. فارسی بلد‏‎ ‎‏نبود و فارسی و ترکی شاهسونی حرف می زد. لکن وقتی ایشان دستش را بلند‏‎ ‎‏می کرد حضرت امام حرفش را قطع می کرد و با تمام وجود به حرفهای شیخ گوش‏‎ ‎‏می داد. امام نیز گاهی یک کلمه ترکی قاطی می کرد برای شیرینی و مزاح و سپس‏‎ ‎‏قانعش می کرد. تا آشیخ حسینعلی قانع نمی شد امام از مطلب رد نمی شد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان.