آیت اللّه‌ محمد امامی کاشانی
اعلمیت امام بعد از آیت اللّه‌ بروجردی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اعلمیت امام بعد از آیت اللّه‌ بروجردی

اعلمیت امام بعد از آیت اللّه بروجردی 

‏ما همان وقتها معتقد شدیم که ایشان فقیه ترین اند. یعنی بعد از مرحوم آیت اللّه ‏‎ ‎‏العظمی بروجردی، ایشان اعلمند. ما در درسهای دیگر هم شرکت می کردیم ولی‏‎ ‎‏این خصوصیت را نداشتند. وقتی من در سال 42 به نجف مشرف شدم، در درس‏‎ ‎‏آیات بزرگ نجف، مرحوم آیت اللّه العظمی حکیم، آیت اللّه خوئی و مرحوم آیت اللّه ‏‎ ‎‏شاهرودی شرکت کردم و در مشهد درس مرحوم آیت اللّه میلانی را هم دیدم و با‏‎ ‎‏درس امام مقایسه کردم معتقد شدم که درس امام، پخته ترین است. لذا معتقد بودم‏‎ ‎‏که بعد از مرحوم آیت اللّه العظمی بروجردی، ایشان اعلمند. حتی قبل از اینکه قیام‏‎ ‎‏و نهضت شروع شود.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان جا.