آیت اللّه‌ محمد امامی کاشانی
رد سخنان بزرگان با احترام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

رد سخنان بزرگان با احترام

رد سخنان بزرگان با احترام

‏حضرت امام در احترام نسبت به بزرگان، علما و فقها سعی بسیار داشتند و در تکریم‏‎ ‎‏و تعظیم آنان می کوشیدند و بزرگان را با عظمت یاد می کردند و این درس را به ما‏‎ ‎‏می دادند که به بزرگان باید احترام گذاشت. در اینجا خاطره ای را ذکر می کنم. یکی از‏‎ ‎‏طلبه های قم نسبت به مرحوم آیت اللّه بروجردی ایرادهایی داشت. درس که تمام‏‎ ‎‏شد، وقتی که آمدیم پایین مسجد سلماسی، حضرت امام آن طلبه را به گوشه ای‏‎ ‎‏بردند و با لحنی بسیار عمیق فرمودند: «شک نکنید دربارۀ ایشان، راجع به اعلمیت‏‎ ‎‏و تقوای آقای بروجردی». امام خیلی جدی صحبت کردند که من آن وقت احساس‏

‏کردم ایشان چقدر به آیت اللّه بروجردی احترام می گذارند. هنگام تدریس، وقتی که‏‎ ‎‏حرفها و سخنان شخصیتها را نقل می کردند و می خواستند سخنان بزرگان فقه و‏‎ ‎‏اصول و فلسفه را رد کنند، با احترام رد می کردند. اینطور نبود که مثلاً بگویند ایشان‏‎ ‎‏نفهمیده یا توجه نکرده است. مثلاً با عباراتی از قبیل «این اعلم»، «این اعلام»،‏‎ ‎‏«بعض اعلام» و «بعضی از اعاظم» از آنها یاد می کردند. مثلاً سخنان حاج شیخ‏‎ ‎‏عبدالکریم حائری را که می خواستند نقل کنند، می فرمودند: «بعضی از اعاظم». در‏‎ ‎‏مورد شخصیتهای دیگر نیز چنین بود. یعنی حالت تخطئه نداشتند، بلکه حالت‏‎ ‎‏نقض و ابرام داشتند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ص 263.