آیت اللّه‌ ابراهیم امینی
اجتناب از مناظره، جدال و خودنمایی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اجتناب از مناظره، جدال و خودنمایی

اجتناب از مناظره، جدال و خودنمایی 

‏یکی از صفات حضرت امام این بود که از مناظره، جدال و خودنمایی در بحث‏‎ ‎‏اجتناب می کردند. در حالی که این کار بین بعضی طلبه ها و فضلا مرسوم است و این‏‎ ‎‏صفت را جزو کمالات خود می دانند که در بحثهای علمی بر دیگران برتری پیدا‏‎ ‎‏کنند و ایشان را مغلوب سازند. اگرچه باید به این نکته نیز اشاره کرد که چنانچه این‏‎ ‎‏بحثها مخلصانه و برای اظهار حق باشد، جای ایراد نیست، ولی اگر برای تظاهر و‏‎ ‎‏خودنمایی و جدال و غلبه بر طرف مقابل باشد، نفس انسان را به سراشیبی سقوط‏‎ ‎‏می کشاند. حضرت امام خمینی(ره) در مباحثات علمی کاملاً اهل بحث و دقت‏‎ ‎‏بودند. مطالب را به طور دقیق بررسی می کردند و به اشکالات پاسخ می دادند. اما‏‎ ‎‏در جلسه هایی که بحث به صورت خودنمایی و جدال مطرح می شد، سکوت‏‎ ‎‏می کردند. اگر کسی از ایشان سؤالی می کرد، جواب می دادند، در غیراین صورت‏‎ ‎‏ساکت بودند و گوش می دادند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) پیام انقلاب؛ ش 105، ص 21.