آیت اللّه‌ ابراهیم امینی
نقشۀ کوبیدن امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نقشۀ کوبیدن امام

نقشۀ کوبیدن امام

‏برنامه ای بود که امام را بکوبند، واقعاً «و مکروا و مکراللّه واللّه خیرالماکرین».‏‎[1]‎‎ ‎‏برنامه شان این بود که عده ای بروند به درس امام تا یکی دو ماه دیگر بگویند، خوب‏‎ ‎‏نبود، نرفتیم. چرا نرفتید؟ بگویند نپسندیدیم. گهگاهی می دیدی یکی از فضلا یکی‏‎ ‎‏دو روز می آمد. من خودم یادم است یکی از فضلا جلو هم نیامد همان عقبها نشست‏

‏برای اینکه می خواست ببیند چه جوری است. آیا بیاید یا نیاید. یکی دو روز هم‏‎ ‎‏آمد و بعد دیگر نیامد. ظاهراً هم می رفتند کارشکنی می کردند و مخالفت می کردند.‏‎ ‎‏پس از چندی به عده ای گفتیم که حاج آقا روح اللّه می خواهد درس خیارات شروع‏‎ ‎‏کند. پیرامون این خبر تبلیغ کردیم. اول کار جمعیت نسبتاً خوبی آمد. تدریجاً‏‎ ‎‏جمعیت رو به ازدیاد بود. یعنی در حدود 50 تا 60 نفر آمدند. ما هم از اینکه امام و‏‎ ‎‏کلاس ایشان را مطرح کرده بودیم خوشحال بودیم. در این درس آقای منتظری و‏‎ ‎‏آقای مطهری نبودند زیرا ما دورۀ بعد از آنها بودیم. یک مدتی درس ادامه داشت، اما‏‎ ‎‏جمعیت کم کم کاهش یافت. شاید به حدود 7 تا 10 نفر رسید. خیلی ناراحت‏‎ ‎‏بودیم. البته علتش را نمی دانستیم ولی شاید یکی از علل مهم آن قضیۀ مخالفتها با‏‎ ‎‏درس امام باشد. علت دیگر هم احتمالاً این بود که چون فضلا و علمای مهم در آن‏‎ ‎‏درس شرکت نمی کردند، طلبه ها هم به آن درس نیامدند.‏‎[2]‎

*  *  *

‎ ‎

  • آل عمران/ 54.
  • )) همان.