آیت اللّه‌ ابراهیم امینی
تأثیرنداشتن کارشکنیهای مخالفان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تأثیرنداشتن کارشکنیهای مخالفان

تأثیرنداشتن کارشکنیهای مخالفان

‏عواملی موجب بی اثر شدن مخالفتها و کارشکنیها با درس امام شد. اولاً عده ای از‏‎ ‎‏شاگردان درس امام را حمایت و ترویج می کردند. ثانیاً امام چون ذاتاً دارای استعداد‏‎ ‎‏و لیاقت پیشرفت بودند، مخالفتها چندان اثر نداشت. بعدها امام فلسفه نگفتند و‏‎ ‎‏حتی در درس هم اشکالات فلسفی را پاسخ نمی دادند. وضع زمان مقداری بالاتر‏‎ ‎‏آمده بود و طلبه ها به فلسفه عنایت بیشتری داشتند و به مرور زمان مخالفتها با‏‎ ‎‏تدریس امام کمتر می شد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان.