حجت الاسلام والمسلمین علی انتشاری
رد کردن بعضی نظرات مراجع بزرگ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

رد کردن بعضی نظرات مراجع بزرگ

رد کردن بعضی نظرات مراجع بزرگ

‏حضرت امام به نظرات آیت اللّه نائینی اهمیت می داد. گاهی از شاگردان حوزۀ نجف به‏‎ ‎‏امام ایراد می گرفتند که چرا شما حرف ایشان را که از حوزۀ نجف است رد می کنید. امام‏‎ ‎‏می فرمودند: «اشخاص بزرگ از نظر ما قابل احترام هستند هر که می خواهد باشد ولی‏‎ ‎‏عظمت آنها سبب نمی شود که ما فکر و نظر خودمان را راجع به آراء آنها بیان نکنیم».‏‎ ‎‏حتی یک مرتبه حضرت امام هنگامی که بحثی در موضوع «نوع صور» که در اول کفایه‏‎ ‎‏است داشتند، با توجه به نظر آیت اللّه بروجردی که ایشان در علم اصول به قول ما‏‎ ‎‏«الحجة فی الفقه» یک چنین مطلبی داشتند، حضرت امام آن را با یک بحث مفصلی رد‏‎ ‎‏کردند. البته اشاره کردند که یکی از بزرگان گفته است. بعضی از شاگردها فهمیدند که‏‎ ‎‏منظور آقای بروجردی می باشد. در صورتی که آن موقع امام یک مدرس بزرگ بودند و‏‎ ‎‏آیت اللّه بروجردی تنها مرجع بزرگ شیعه به حساب می آمدند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان.