آیت اللّه‌ محمدرضا توسلی
قضیۀ تعطیلی تفسیر قرآن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

قضیۀ تعطیلی تفسیر قرآن

قضیۀ تعطیلی تفسیر قرآن 

‏قضیۀ تعطیلی تفسیر قرآن امام، به خاطر همین مخالفتها بود. بیشترین فشارها از‏‎ ‎‏مشهد بود. از اینرو به یکی از آقایان که شخصیت بزرگواری بود، پیام دادند که‏‎ ‎‏مخالفتشان را خدمت امام برسانند. یا در قضیه شطرنج، عده ای از اینان به مخالفت‏‎ ‎‏برخاستند و به دفتر تلفن می کردند و این طرف و آن طرف مطالبی را می گفتند. البته‏‎ ‎‏این برخوردها از سر ناآگاهی بود که در پوشش تقدس و تقوا انجام می گرفت. امام‏‎ ‎‏هم از همان ابتدا با اینان برخورد مناسب می کردند.‏‎[1]‎‏ ‏

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان جا.