آیت اللّه‌ محمد عبایی خراسانی
بی اثری مواعظ انسان ساخته نشده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

بی اثری مواعظ انسان ساخته نشده

بی اثری مواعظ انسان ساخته نشده

‏قبل از محرم و قبل از ماه رمضان گاهی ایشان تذکرات اخلاقی می دادند که خیلی‏‎ ‎‏سازنده بود. مثلاً می فرمودند: «انسان اگر خودش را نسازد مواعظش در قلوب مردم‏‎ ‎‏اثر نمی کند». حضرت امام همیشه از کسانی که نوعاً اشکال می کردند و شاید‏‎ ‎‏برخوردی پیش آمده بود عذرخواهی می کردند. به طوری که حالت ایشان با اندوه و‏‎ ‎‏تذکرات اخلاقی شان همراه با گریه بود.‏‎[1]‎

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

  • )) همان.