آیت اللّه‌ محمد فاضل لنکرانی
توجه به رفاه نسبی طلبه‌ها جهت ادامۀ کار علمی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

توجه به رفاه نسبی طلبه‌ها جهت ادامۀ کار علمی

توجه به رفاه نسبی طلبه ها جهت ادامۀ کار علمی

‏در حالی که امام قدرت ساختن دهها مدرسه را داشت؛ یعنی حتی می توانست از‏‎ ‎‏وجوه شرعیه دهها بیمارستان بسازد با این حال نه مدرسه علمیه ساخت نه‏‎ ‎‏بیمارستانی تأسیس کرد. امام حتی کتابخانه ای تأسیس نکرد، در حالی که قدرت‏‎ ‎‏ساختن صدها کتابخانه داشت؛ چون معتقد بود این وجوه شرعیه باید در اختیار‏‎ ‎‏طلبه قرار بگیرد تا طلبه با یک رفاه نسبی بتواند به کار علمی خودش ادامه بدهد. این‏‎ ‎‏رویه امام باعث تشویق عملی طلاب به فراگیری دروس و مطالعه و تحقیق‏‎ ‎‏می شد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) مصاحبه با صدا و سیما.