آیت اللّه‌ عبدالعلی قرهی
پرهیز از عنوانها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

پرهیز از عنوانها

پرهیز از عنوانها

‏یک وقت بنا شد امام شبها در منزل، مطالبی را با استفاده از روایات بفرمایند. همان‏‎ ‎‏موقع که امام چنین بنایی را گذاشتند، خبر آن در نجف به همه رسید. شب اول امام‏‎ ‎‏به بیرونی تشریف آوردند و کتاب «وسائل» خدمتشان تقدیم شد و ایشان چند‏‎ ‎‏روایت خواندند. تقریباً در حیاط جا نبود. من این را حدس می زنم، چون از خودشان‏‎ ‎‏نپرسیدم؛ ظاهراً آن جلسه یک شب یا دو شب بود. در مورد دو شب، تردید دارم‏‎ ‎‏ولی مسلم این است که شب سوم، امام تشریف نیاوردند. کثرت جمعیت باعث شد‏‎ ‎‏که امام ادامۀ درس را ترک کردند. این خود عنوانی بود ولی آقا همیشه از این عنوانها‏‎ ‎‏پرهیز داشتند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ص 127.