آیت اللّه‌ شهید مرتضی مطهری
فیض محضر استاد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فیض محضر استاد

فیض محضر استاد

‏فکر کردم دیدم اگر در این رشته نبودم و فیض محضر این استاد ‏‏[‏‏امام خمینی‏‎ ‎‏]‏‏را درک‏‎ ‎‏نمی کردم همه چیز دیگرم چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی ممکن بود بهتر از‏‎ ‎‏این باشد که هست، همۀ آن چیزهایی که اکنون دارم داشتم و لااقل مثل و جانشین و‏

‏احیاناً‏‎[1]‎‏بهتر از آن را داشتم؛ اما تنها چیزی که واقعاً نه خود آن را و نه جانشین آن را‏‎ ‎‏داشتم همین طرح فکری بود با نتایجش. الآن هم بر همان عقیده ام.*‏‎[2]‎

*  *  *

‎ ‎

  • * دستیابی به یک جهان بینی گسترده برای حل مشکلات و سؤالات فلسفی. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به کتاب عدل الهی صفحه 101 اثر شهید مطهری.
  • )) عدل الهی؛ صدرا، ص 98.