آیت اللّه‌ محمدهادی معرفت
مجال میدادند سر درس اشکال کنند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مجال میدادند سر درس اشکال کنند

مجال می دادند سر درس اشکال کنند

‏ایشان در درس، مجال می دادند که شاگردان اشکال بگیرند. آن هم در درسهای‏

‏عمومی در سطح خیلی وسیع علمی و دقیق که مدرس به هر موضوعی فکر کرده و‏‎ ‎‏خیلی وقت صرف کرده بود. مسأله ای را که امام بالای منبر می گفتند، شاید نتیجۀ‏‎ ‎‏بیست سال فکر کردن بود. مسأله ای نبود که شب قبل به آن فکر کرده باشند. طبق‏‎ ‎‏روال عادی، اساتید به شاگرد مجال نمی دهند که در سر درس حرف بزند، اما‏‎ ‎‏حضرت امام، مجال می دادند که شاگردان اشکال کنند. ابتدا که به جلسۀ درس‏‎ ‎‏خارج امام می رفتم، یکی از دوستان به من گفت: «اگر می خواهی ملا و چیزفهم‏‎ ‎‏شوی، در سر درس، حرف بزن و اشکال کن». به حرف آوردن شاگرد، یک نوع‏‎ ‎‏سازندگی و پرورش شاگرد است که ایشان این خصوصیت را داشتند.‏‎[1]‎

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

  • )) همان؛ ص 149.