آیت اللّه‌ مسلم ملکوتی
هرکس به درس امام میرفت یک هفته آدم بود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

هرکس به درس امام میرفت یک هفته آدم بود

هرکس به درس امام می رفت یک هفته آدم بود 

‏واقع مطلب این است که شخصیت امام، بسیار عمیق است و ما هم نمی توانیم این‏‎ ‎‏شخصیت را توصیف کنیم، اما همین قدر می توانم بگویم که وجود امام یک وجود‏‎ ‎‏پربرکتی بوده است. به نحوی که در درسش شرکت می کردیم، این شخصیت عظیم‏‎ ‎‏واقعاً انسان را از همه جهات تحت تأثیر قرار می داد. امام در هفته یکبار درس اخلاق‏‎ ‎‏داشتند و این درسشان عمومی بود که به مدرسۀ فیضیه تشریف می آوردند و در زیر‏‎ ‎‏کتابخانه (البته الآن تغییراتی داده اند و آن موقع اینطور نبود) ایشان عصرهای روز‏‎ ‎‏جمعه یا پنجشنبه درس اخلاق داشتند. همه می آمدند، حتی بازاری ها و غیره؛ من‏‎ ‎‏حساب کرده بودم که این درس اخلاق امام یک هفته انسان را از گناه کنار نگاه‏‎ ‎‏می داشت، تحت تأثیرات این درس در هفته هر کس می رفت یک هفته آدم بود. حالا باز‏‎ ‎‏هفته دیگر می رسید نمی دانم! اما دیگر انسان را از آن تمایلات مادی و حیوانی‏‎ ‎‏جلوگیری می کرد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) پیام انقلاب؛ ش 73، ص 24.