آیت اللّه‌ سید محمد موسوی بجنوردی
آگاهی علما از موقعیت علمی امام در نجف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

آگاهی علما از موقعیت علمی امام در نجف

آگاهی علما از موقعیت علمی امام در نجف

‏رژیم شاه روی آن اشتباهاتی که در ذهنشان بود امام راحل را از ترکیه به عراق تبعید‏‎ ‎‏کردند. هدفشان این بود که امام در نجف با بودن فقها در آنجا مستهلک می شود و‏‎ ‎‏نمی تواند در مقابل همۀ آنها قرار بگیرد. از این طریق شخصیت علمی امام را‏‎ ‎‏می کوبند. اما مسأله برعکس شد. طلبه هایی که اهل فهم و تحقیق بودند پس از‏‎ ‎‏شرکت در درس امام پی بردند که امام چه شخصیت علمی بزرگی دارد. می رفتند در‏‎ ‎‏بیرون و برای سایر طلبه ها و اساتید تعریف می کردند؛ مثلاً می گفتند که مبنای درس‏‎ ‎‏امام امروز چه بوده است یا چگونه استدلال و نتیجه گیری کرده است. از این طریق‏‎ ‎‏پس از مدتی بقیۀ درسها تحت الشعاع درس امام قرار گرفت یا لااقل درس ایشان با‏‎ ‎‏آنها مقابله می کرد. بالاخره آنوقت بزرگان و شخصیتهای علمی بزرگی در نجف‏‎ ‎‏بودند؛ مثل مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خوئی و مرحوم پدر من آقای‏‎ ‎‏میرزاحسن بجنوردی و ... که جلسۀ درس و بحث داشتند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان.