فصل دوم: هجده سال فعالیت و تبلیغ در اردکان فارس
فعالیت های اجتماعی در اردکان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

فعالیت های اجتماعی در اردکان

‏تعمیر و بازسازی مساجد: ‏

‏از اولین اقدامات شریف قنوتی در اردکان‏‏ تعمیر و بازسازی و اماکن ‏‎ ‎

‏مذهبی و مساجدی بود که سال ها از ساخت آنها می گذشت و برخی ‏‎ ‎‏تقریباً غیرقابل استفاده شده بودند. شریف قنوتی در اوایل ورود به اردکان ‏‎ ‎‏در مسجد جامع‏‏ منبر رفت و درباره آیه ‏انما یعمروا مساجدالله من آمن بالله ‎ ‎والیوم الآخر‏ صحبت کرد و آیه مزبور را تفسیر کرد و پس از یک ‏‎ ‎‏سخنرانی جذاب و گیرا از مردم برای تعمیر و بازسازی مساجد یاری ‏‎ ‎‏خواست. سخنرانی او تأثیر شگرفی در مردم حاضر در آن جلسه گذاشت ‏‎ ‎‏به گونه ای که عده ای از حاضران در همان مجلس موجودی همراهشان را ‏‎ ‎‏جهت کمک به ساخت مسجد تقدیم کردند و از آن به بعد اراده جمعی ‏‎ ‎‏اهالی خیر اردکان و همت شایان شریف قنوتی دست به دست هم دادند ‏‎ ‎‏و بسیاری از مساجد شهر را تعمیر برخی را تخریب، سپس تجدید بنا و ‏‎ ‎‏بازسازی کامل کردند. شریف قنوتی پس از تعمیر و بازسازی هر ‏‎ ‎‏مسجدی خود چند روزی در آن مسجد به نماز می ایستاد و سخنرانی ‏‎ ‎‏می کرد و مردم را به حضور بیشتر در مسجد دعوت می نمود و پس از ‏‎ ‎‏چند روز دوباره به مسجد جامع‏‏ شهر می رفت. به گفته سیدابوفاضل ‏‎ ‎‏رضوی اردکانی‏‏، آثار برکات وجود شریف قنوتی هنوز هم در اردکان ‏‎ ‎‏نمایان است. به ویژه ساختمان مسجد جامع‏‏ شهر اردکان که شریف ‏‎ ‎‏قنوتی برای ساختن آن زحمت فراوانی متحمل شد. او از طرفی امام ‏‎ ‎‏جماعت مسجد بود و از سویی مسئول تهیه مصالح ساختمانی و نیز ‏‎ ‎‏طراح ساختمان مسجد‏‎.‎

‏ساختمان مسجد جامع اولین بنایی بود که شریف قنوتی به تجدید آن ‏‎ ‎‏اقدام کرد. پیش از آن، ساختمان این مسجد بنای قدیمی و رنگ و رو ‏‎ ‎‏رفته ای بود که در ایام سال به ویژه در زمستان ها مشکلات فراوانی برای ‏‎ ‎

‏مؤمنین پیش می آورد. لذا شریف قنوتی به همراه عده ای از معتمدان محل ‏‎ ‎‏و نیز اهالی شهر به تخریب و تجدید بنای آن مسجد اقدام کرد و نامش ‏‎ ‎‏را مسجد جامع‏‏ نهاد. دومین مسجدی که به بازسازی آن پرداخت مسجد ‏‎ ‎‏حضرت ولی عصر(عج)‏‏ نام داشت. بنای مسجد فوق پایین تر از سطح ‏‎ ‎‏خیابان بود. ابتدا نظر بر آن بود که پی مسجد تا سطح خیابان پر شود ‏‎ ‎‏سپس بنا پایه گذاری گردد اما شریف قنوتی زیرزمین بیرونی مسجد را به ‏‎ ‎‏قبرستان تبدیل کرد و هر قبر را به مبلغی به اهالی شهر فروخت و درآمد ‏‎ ‎‏حاصل از آن را خرج هزینه های مسجد کرد. جالب این که وی اولین قبر ‏‎ ‎‏را به نام خودش خریداری کرد. بشیر طاهری‏‎[1]‎‏ معتقد است که به هنگام ‏‎ ‎‏ساخت بنای مسجد ولی عصر، عده ای مأمور از سوی سازمان امنیت پیش ‏‎ ‎‏شریف قنوتی آمدند و دستور دادند ساخت بنای مسجد متوقف شود. ‏‎ ‎‏مهمترین بهانه عوامل ساواک در توقف ساختن کار بنای مسجد فروش ‏‎ ‎‏قبرهای مسجد ولی عصر بود. آنان معتقد بودند که این کار مربوط به اداره ‏‎ ‎‏اوقاف است و شریف قنوتی حق فروختن قبرها را ندارد. هر چند مردم ‏‎ ‎‏مایل بودند که پول ها را به شیخ بدهند ولی برای دفن هر متوفایی او را ‏‎ ‎‏احضار می کردند. شیخ که نمی توانست وضعیت پیش آمده را تحمل کند ‏‎ ‎‏به شیراز‏‏ رفت و خدمت آیت الله شیخ بهاءالدین محلاتی‏‏ رسید و پس از ‏‎ ‎‏آن که مسئله پیش آمده در ساختن مسجد را از طریق ایشان حل و فصل ‏‎ ‎‏کرد به اردکان‏‏ بازگشت و کار ساخت مسجد را مجدداً پی گرفت. پس از ‏‎ ‎‏اتمام ساختمان بنای مسجد، فعالیت های شیخ برای مدتی طولانی در آن ‏‎ ‎

‏مسجد متمرکز گردید. وی در آنجا نماز را به جماعت اقامه می کرد و به ‏‎ ‎‏دنبال آن به وعظ و سخنرانی می پرداخت و درباره کارهای عمرانی و ‏‎ ‎‏اجتماعی و نیز طرح های آینده اش صحبت می کرد‏‎.‎

‏مدتی از افتتاح ساختمان جدید مسجد جامع‏‏ گذشته بود که او ‏‎ ‎‏صندوق قرض الحسنه ای را نیز در آنجا تأسیس کرد و از اهالی خواست ‏‎ ‎‏اندکی از سرمایه های خود را برای وام دادن به اقشار کم درآمد در ‏‎ ‎‏صندوق قرض الحسنه پس انداز کنند. صندوق موردنظر مدتی بعد از ‏‎ ‎‏لحاظ سرمایه قوام یافت و از طریق همان صندوق مشکلات بسیاری از ‏‎ ‎‏مردم حل شد‏‎.‎

‏از دیگر مساجدی که توسط شیخ شریف تجدید بنا شد می توان به ‏‎ ‎‏مساجد فاطمی، جعفری و بنای مهدیه اردکان‏‏ اشاره کرد. او در ساخت ‏‎ ‎‏تمام این بناها خود همانند کارگران در تمامی امور فعال بود کارگر بود، ‏‎ ‎‏بیل می زد، گل و آجر و سیمان حمل می کرد و طرح و نقشه می داد. حاج ‏‎ ‎‏جان علی گودرزی‏‏ می گوید: «زمانی که مسجد حضرت ولی عصر(عج)‏‏ را ‏‎ ‎‏تخریب می کردند تا تجدید بنا شود، شیخ خودش طرح گلدسته مسجد ‏‎ ‎‏را داد. حقیقتاً ما ترس داشتیم و مردد بودیم که ارتفاع گلدسته درست ‏‎ ‎‏باشد. ولی ایشان وقتی نگرانی های ما را دید گفت ارتفاع 25 تا 30 متر ‏‎ ‎‏است و اندازه پی را نیز درست محاسبه کرده ام. بنا که به پایان رسید ‏‎ ‎‏متوجه شدیم که تمام محاسبات شیخ درست از آب درآمد. آن موقع بیل ‏‎ ‎‏مکانیکی و لودر نبود لذا مردم با اشتیاق فراوان و علاقه ای که به شیخ ‏‎ ‎‏پیدا کرده بودند و اخلاصی که در ایشان دیده بودند تا ساعت 2 نیمه شب ‏‎ ‎‏از جوانان‏‎ ‎‏گرفته تا پیرمردها سنگ ها را روی دوش گرفته و در پی بنای ‏‎ ‎

‏گلدسته می ریختند...»‏‎[2]‎

 

  • . مصاحبه با بشیری طاهری، اهل و ساکن سپیدان .
  • . مصاحبه با حاج جان علی گودرزی ، همان.