فصل دوم: هجده سال فعالیت و تبلیغ در اردکان فارس
برگزاری جلسات قرآن و دعا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

برگزاری جلسات قرآن و دعا

‏شریف قنوتی در مسجد جامع و مهدیه اردکان‏‏ جلسات قرآن و دعای ‏‎ ‎

‏کمیل و ندبه و توسّل راه اندازی کرده بود. او در این جلسات شیوه های ‏‎ ‎‏جالبی را برای جذب مردم به ویژه جوانان به این جلسات به کار می برد. ‏‎ ‎‏یکی از این شیوه ها راه اندازی کلاس های آموزش زبان انگلیسی بود. ‏‎ ‎‏جالب آن که او به زبان انگلیسی هم تا حدودی تسلط داشت و خود آن ‏‎ ‎‏کلاس ها را اداره می کرد. او جلسات دعا را علاوه بر مسجد جامع‏‏ و ‏‎ ‎‏مهدیه در منازل مردم برگزار می کرد و بدین ترتیب این رسم در اردکان ‏‎ ‎‏جا افتاد و ماندگار شد‏‎.‎