فصل چهارم: دوران جنگ و حضور در خرمشهر
شجاعت شریف قنوتی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

شجاعت شریف قنوتی

‏شریف قنوتی در دوران حضور خود در خرمشهر‏‏ رشادت های بسیاری از ‏‎ ‎‏خودش نشان داد. درواقع یکی از محورهای مقتدر جنگ بود. یکی از ‏‎ ‎‏اقدامات شجاعانه او حمله به مواضع دشمن به صورت انفرادی و به ‏‎ ‎‏غنیمت گرفتن مهمات و چند اسیر از عراقی ها بود. او برای بالا بردن ‏‎ ‎‏روحیه رزمندگان اسلام آن اسرا را با کاروانی از تجهیزات نظامی در ‏‎ ‎‏مقابل مسجد جامع‏‏ حاضر کرد و با سر دادن شعار و تکبیر می گفت که ‏‎ ‎‏این غنیمت ها را از عراقی ها گرفته ایم. او چندین بار از این نوع ‏‎ ‎‏عملیات ها را در خرمشهر انجام داد‏‎.‎

‏در یکی از روزها اسیری عراقی را به مسجد جامع‏‏ آورده و به دست ‏‎ ‎

‏شیخ سپردند. شیخ به عربی با او به گفتگو نشست. او به اسیر عراقی ‏‎ ‎‏گفت: خرمشهر‏‏ چه دارد که شما این همه نیرو وارد این شهر کرده اید؟ ‏‎ ‎‏اسیر عراقی گفت: صدام‏‏ به ما گفته در عرض چند روز خرمشهر و ‏‎ ‎‏خوزستان‏‏ باید تصرف شود. شیخ گفت: اما شما الآن چند روز از آغاز ‏‎ ‎‏جنگ گذشته ولی خرمشهر را نگرفته اید پس چه شد؟ اسیر عراقی ‏‎ ‎‏جواب داد: ما به صدام گفته ایم که مسئله گرفتن خرمشهر مسئله توپ و ‏‎ ‎‏تانک نیست، لشکرکشی نیست، بمباران موشک نیست، بلکه یک شیخ ‏‎ ‎‏لجوجی هست به نام شریف که با عده ای محصل جمع شده اند و با ایمان ‏‎ ‎‏کامل از خرمشهر دفاع می کنند و تانک های ما را در صددستگاه واردِ گل ‏‎ ‎‏کرده اند. با این وضعیت تصرف خرمشهر خیلی سخت است. وقتی این ‏‎ ‎‏اسیر واژه «ایمان» را بر زبان آورد، اشک از چشمان شیخ سرازیر شد و ‏‎ ‎‏گفت رزمنده های ما در خرمشهر چه کار کرده اند که این چنین در عراق‏‏ ‏‎ ‎‏نمود پیدا کرده است‏‎.‎