فصل ششم: ویژگی های فردی شیخ
شیخ و شعر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

شیخ و شعر

‏شریف قنوتی در عین آنکه مبارز جسور و بی باکی بود. روح لطیف و طبع ‏‎ ‎‏بلندی داشت که گاهگاهی همان لطافت روحی وی را به سرودن اشعاری ‏‎ ‎‏وامی داشت. اشعار برجای مانده از شریف قنوتی، که بیشتر در قالب ‏‎ ‎‏مناجاتنامه سروده شده، دارای مفاهیم غنی عرفانی و مذهبی است و تسلط ‏‎ ‎‏وی به مفاهیم قرآنی و مذهبی، قواعد شعری زبان فارسی، تبحر وی به ‏‎ ‎‏متون کهن ادبی و ژرفای زبان و ادبیات فارسی را می رساند. مناجاتنامه های ‏‎ ‎‏شیخ که با سوز و گداز خاصی سروده شده و مفاهیم عرفانی را دربر دارد ‏‎ ‎‏در نوع خود کم نظیر است. با وجود این، گویا شریف قنوتی تمایلی به ارائه ‏‎ ‎‏اشعارش نداشته و بسیاری از طبع شعری او بی خبر بودند و اشعاری که در ‏‎ ‎‏پی می آید همه پس از شهادت شیخ در بین اسناد و مدارک و اوراق و ‏‎ ‎‏دفاتر ایشان یافت شده است. تاریخ سرایش اشعار نشانگر آن است که ‏‎ ‎‏شیخ بسیاری از این شعرها را در سال های پیش از پیروزی انقلاب، ‏‎ ‎‏سال های استیلای خفقان و ظلم و ستم بر جامعه، سروده است. شاید شیخ ‏‎ ‎‏پس از یک روز مبارزه علیه ظلم و تبلیغ شعائر دینی و اسلامی، شب ‏‎ ‎‏هنگام فارغ از قیل و قال های دنیوی، کنج عزلت گزیده و با خدای خود به ‏‎ ‎‏راز و نیاز نشسته و اشعار زیر را آفریده است و بدین گونه از خدای خود ‏‎ ‎‏طلب مغفرت و آمرزش کرده است‏‎.‎