فصل ششم: ویژگی های فردی شیخ
توحیدیه1
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

توحیدیه1

‏به نام خداوند آب و زمین‏

‏خداوند قرآن خداوند دین‏


‏خداوند مهر و خداوند ماه‏

‏خداوند آگاه از قعر چاه‏

‏خدایی که از نطفه بی بها‏

‏کند خلق انسان نماید فنا‏

‏ز گندیده آب آفریند بشر‏

‏شود مونس و یار خیرالبشر‏

‏خدایی که تعلیم انسان نمود‏

‏ره خیر و شر را بدو وانمود‏

‏من او را شناسم ز خود بیشتر‏

‏ز حبل وریدم بود پیشتر‏

‏ز مشرق برون آورد آفتاب‏

‏چه مشعل فروزان کند ماهتاب‏

‏به انسان عطا کرد عقل و خرد‏

‏که بر حکمت خلقتش پی برد‏

‏میان بشر الفت از اوفتاد‏

‏به جان مهر این دردل آن نهاد‏

‏به جای آرمش سجده چون بنده ام‏

‏به لطف خداوند خود زنده ام‏

‏من او را ستایش ز جان می کنم‏

‏فدا جان خود بهر آن می کنم‏

‏ترحم نما بگذر از جرم من‏

‏فزون نعمتت کن خدایا به من‏


‏خصوصاً چنین نعمت ارجمند‏

‏که بنموده ای بهرم آن را پسند‏

‏سپاس خدا گفته ام روز و شب‏

‏برون ساز دم از غم و تاب و تب‏

‏من از مهر این... عزیز‏

‏جهان نعمتش شد بکامم لذیذ‏

‏ز الطاف ارزنده یک به یک‏

‏که در آن حقیقت بود نیست شک‏

‎ ‎‏تشکر کنم در شب و روز خود‏

‏که این مرحمت از خداوند شد‏

‎ ‎