نامه
ویژگی های اعضای شورای انقلاب اسلامی
نامه به آقای حسین نوری همدانی درباره ویژگی های اعضای شورای انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : آذر ‭1357

زمان (قمری) : م‍ح‍رم‌ ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 151

موضوع : ویژگی های اعضای شورای انقلاب اسلامی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : نوری همدانی، حسین

نامه به آقای حسین نوری همدانی درباره ویژگی های اعضای شورای انقلاب اسلامی

نامه

‏زمان: آذر 1357  /  محرّم 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: ویژگیهای اعضای شورای انقلاب اسلامی‏

‏مخاطب: نوری همدانی، حسین‏

‏بسمه تعالی‏

‏محرّم الحرام 99‏

‏     پس از اهدای سلام و تحیت، ما احتیاج به رجالی متدین و قابل اعتماد داریم که در‏‎ ‎‏عضویت شورایی ـ پس از سقوط رژیم ـ شرکت کنند و دارای شرایطی باشند علاوه بر‏‎ ‎‏تدین و علاقه به اسلام:‏

‏     1 ـ نداشتن افکار مکاتب انحرافی بلکه عدم تمایل به آن مکاتب؛ فقط افکار اسلامی‏‎ ‎‏داشته باشند.‏

‏     2 ـ لیاقت ادارۀ یک وزارتخانه داشته باشند؛ یعنی مطلع و مدیر باشند.‏

‏     3 ـ معروف به ملیت و خوشنام باشند.‏

‏     4 ـ در دولتهای فاسد و مجلسیْن معروف به فساد، عضویت نداشته باشند.‏

‏     5 ـ از سرمایه داران و معروف به سرمایه داری نباشند.‏

‏     6 ـ از طبقۀ روحانیون نباشند.‏

‏     با اسرع اوقات در مجمعی از رفقای با اطلاعِ روشن، در قم مطلب را طرح و بی‏‎ ‎‏درنگ کوشش کنید در پیدا کردن چنین اشخاصی؛ حداقل ده نفر را تعیین ـ ولو به کمک‏‎ ‎‏از مطلعین بلاد دیگر ـ و به اینجانب معرفی نمایید؛ با تصدیقِ واجدیت شرایط و امضای‏‎ ‎‏آن. این مطلب به تهران هم تذکر داده شده است. والسلام علیکم.‏

‎ ‎