مصاحبه
نفی همکاری با مارکسیست ها ـ حکومت ما جمهوری اسلامی است
مصاحبه با روزنامه «صدای لوکزامبورگ» درباره نفی همکاری با مارکسیست ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 21 آذر ‭1357

زمان (قمری) : 11 م‍ح‍رم‌ ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 223

موضوع : نفی همکاری با مارکسیست ها ـ حکومت ما جمهوری اسلامی است

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار روزنامۀ صدای لوکزامبورگ و رادیو لوکزامبورگ

مصاحبه با روزنامه «صدای لوکزامبورگ» درباره نفی همکاری با مارکسیست ها

مصاحبه

‏زمان: 21 آذر 1357 / 11 محرّم 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: نفی همکاری با مارکسیستها ـ حکومت ما جمهوری اسلامی است‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامۀ صدای لوکزامبورگ و رادیو لوکزامبورگ‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله خمینی، به کرّات گفته اید که جنبش اسلامی با مارکسیستها رابطه ای ندارد. شما‏‎ ‎‏روابط خودتان را با کمونیستها پس از پیروزی جنبش چگونه می بینید؟ آیا کمونیستها در حکومت‏‎ ‎‏آینده با شما همکاری خواهند داشت، یا شما با آنها کاری خواهید داشت یا نه؟‏‏]‏

جواب: ‏به هیچ صورت با آنها همکاری نخواهیم کرد.‏

ــ     ‏[‏‏برخی از دانشمندان علوم سیاسی، این جور تحلیل می کنند که بین مسلمانها و مارکسیستها وجوه‏‎ ‎‏مشترکی وجود دارد. و همین طور معتقد هستند که در جنبش اسلامی، جناحهای مختلف محافظه کار و‏‎ ‎‏مترقی وجود دارد. آیا شما در درون جنبش خودتان با آن جناحهای محافظه کار، مشکلاتی دارید یا‏‎ ‎‏نه؟‏‏]‏

ــ     ‏در اسلام، جناحهای مختلف وجود ندارد. وقتی حکومت اسلامی تشکیل شود، همه تابع‏‎ ‎‏قانون اسلامند و اسلام یک جناح یکپارچه و واحد است.‏

ــ     ‏[‏‏حضرت آیت الله ، در صورت پیروزی جنبشتان، شما چه نوع حکومتی برقرار خواهید کرد؟ در‏‎ ‎‏حکومت اسلامی، شرکت گروههای سیاسی مختلف چگونه خواهد بود؟‏‏]‏

ــ     ‏حکومت ما جمهوری اسلامی است که متکی بر آیات قرآنی است و قانونش، قانون‏‎ ‎‏اسلام است و جناحهای سیاسی در آنجا در اظهار عقاید خود آزادند.‏

ــ     ‏[‏‏شاه، همان طور که مطلع هستید، دولت نظامی‏‎[1]‎‏ را برقرار ساخته است. آیا به نظر حضرتعالی، مبارزه‏‎ ‎‏با نظامیها مشکلتر نیست؟ و چگونه شما می خواهید، دولت نظامی را از بین ببرید؟‏‏]‏

ــ     ‏البته مشکل است، لکن وقتی ملت یک امری را بخواهند، نظامی هم نمی تواند مقابلش‏

‏بایستد. کشت و کشتارهایی که الآن راه انداخته اند، راه حل نیست و ناچار دولت نظامی‏‎ ‎‏هم باید ساقط شود.‏

ــ     ‏[‏‏آقای شاپور بختیار یکی از سخنگویان جبهۀ ملی به یکی از خبرگزاریهای آلمان به نام د.پ.آ. گفته‏‎ ‎‏است که با مشروطۀ سلطنتی مخالفتی ندارد. اگر چنانچه جبهۀ ملی روی کار آید، آیا شما به ایران باز‏‎ ‎‏می گردید؟‏‏]‏

ــ     ‏آن تابع این است که من مصالح را ملاحظه کنم. اگر مصلحت شد، ممکن است.‏

ــ     ‏[‏‏در صورت پیروزی جنبشتان و تأسیس دولت اسلامی، توسعه و پیشرفت اجتماعی مخصوصاً پیشرفت‏‎ ‎‏زنان را چگونه می بینید؟ و آیا تعدد زوجات را مجاز خواهید دانست و اجازه خواهید داد یا نه؟‏‏]‏

ــ     ‏زنها آزادند، همان طوری که مردها آزادند. ما طبق قانون اسلام عمل می کنیم.‏

ــ     ‏[‏‏در صورت استقرار حکومت جمهوری اسلامی، آیا به کردها خودمختاری داخلی و آزادیهای محلی‏‎ ‎‏داده خواهد شد؟‏‏]‏

ــ     ‏همه در ایران ملت واحد هستند و ما، هم خود و هم آنها را، ملت واحد می دانیم.‏

ــ     ‏[‏‏اهداف و برنامه های آیندۀ فعالیتهای شما چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏نقایصی که در حکومت شاه بوده است، تا آنجا که مقدور است، ترمیم خواهیم کرد.‏‎ ‎‏استقلال و آزادی را به وطن باز خواهیم گرداند. روابط ناسالمی را که به ضرر ملت است‏‎ ‎‏اصلاح خواهیم کرد. ادارات را هم، آنطور که مصلحت ملت و مملکت است، تصفیه‏‎ ‎‏می نماییم. دست دیگران را از ایران کوتاه خواهیم نمود.‏

  • ـ دولت غلامرضا ازهاری.