مصاحبه
برنامه دولت در جمهوری اسلامی
مصاحبه با روزنامه «اکسپرس» درباره برنامه دولت در جمهوری اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 13 دی‌ ‭1357

زمان (قمری) : 4 ص‍ف‍ر ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 333

موضوع : برنامه دولت در جمهوری اسلامی

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار انگلیسی روزنامۀ اکسپرس

مصاحبه با روزنامه «اکسپرس» درباره برنامه دولت در جمهوری اسلامی

مصاحبه

‏زمان: 13 دی 1357 / 4 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: برنامۀ دولت در جمهوری اسلامی ‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار انگلیسی روزنامۀ اکسپرس ‏

سؤال: ‏[‏‏برنامۀ دولت شما چیست؟‏‏]‏

جواب: ‏ما در اولین زمان لازم برنامۀ خود را اعلام خواهیم کرد. ولی مهمترین وظیفۀ دولت‏‎ ‎‏آینده این است که هرچه سریعتر شرایط انتخابات آزاد را فراهم کند. از قبیل آزادی‏‎ ‎‏مطبوعات به معنی واقعی، ذکر تمامی واقعیات و حقایق و آگاه ساختن مردم به همۀ مسائل‏‎ ‎‏و آشکار نمودن جنایات پشت پردۀ سلسلۀ پهلوی و تمامی کسانی که در این جنایات با‏‎ ‎‏آنان همدست بوده اند، محاکمه و مجازات آنان، تا دیگر نتوانند با عوض کردن چهرۀ‏‎ ‎‏خود مردم را فریب دهند. و در همین مدت، برگرداندن تمامی ثروتهایی که به وسیلۀ‏‎ ‎‏جنایتکاران به خارج کشور منتقل شده است، و آزاد کردن همۀ زندانیان سیاسی و‏‎ ‎‏راهنمایی و تشویق جامعه به فداکاری برای ترمیم ویرانیهای دولتهای گذشته و تلاش‏‎ ‎‏صادقانه در جهت ساختن بنای حکومت و جامعۀ جدید. جلوگیری قاطعانه از هدر رفتن‏‎ ‎‏مخازن کشور مخصوصاً نفت و فروش آن به قیمت عادلانه و صرف پول آن در تجدید‏‎ ‎‏حیات اقتصادی و نیازهای فوری و ضروری مردم و دهها وظایف سنگین و خطیر که‏‎ ‎‏دولت آینده با آن روبه رو است و جز با گذشت و فداکاری و صداقت و همکاری عمومی‏‎ ‎‏امکانپذیر نیست. حساستر از همه، بهبود بخشیدن به وضع طبقات محروم بخصوص‏‎ ‎‏آسیب دیدگان در طول مبارزات اخیر، آماده کردن فوری کلیۀ مراکز علمی و فرهنگی از‏‎ ‎‏مدارس تا دانشگاهها برای شروع تحصیلات، تصفیۀ سریع ارتش از عناصر خائن و‏‎ ‎‏بازگرداندن استقلال ارتش، جلوگیری از ورود کالاهای تجملی، تشویق و کمکهای‏‎ ‎‏فوری برای توسعۀ کشاورزی و دامداری. ‏


ــ     ‏[‏‏به نظر شما کدام کشور اسلامی است که بهترین شکل دولتی را داراست و چرا؟‏‏]‏

ــ     ‏شکل دولتها چندان اهمیت حیاتی در حفظ دموکراسی و تأمین هرچه بیشتر آرمانهای‏‎ ‎‏انسانی ملت ندارد. هر چند که بعضی از آنها نسبت به اشکال دیگر ترجیح دارد. ولی‏‎ ‎‏آنچه مهم است ضوابطی است که در افرادی که برای قبول مسئولیتها انتخاب می شوند‏‎ ‎‏باید رعایت شود، و نیز ضوابطی که عمل و رعایت آنها باید برای دولتها غیر قابل اجتناب‏‎ ‎‏شناخته شود، که اگر این ضوابط و معیارها که در اسلام بر آنها تأکید شده است دقیقاً‏‎ ‎‏رعایت شود به وجود آمدن جامعه ای مترقی و پیشرو را می توان جداً امیدوار بود. و‏‎ ‎‏همین مسئله مهم است که امروز در دنیا مورد توجه نیست و ما با تکیه بر اسلام می خواهیم‏‎ ‎‏به یاری خدای تعالی حقیقتی خیره کننده را به دنیا معرفی کنیم. ‏

ــ     ‏[‏‏از خسته شدن مردم در مقابل مشکلات روزانه نمی ترسید؟‏‏]‏

ــ     ‏ملت دلیر و با استقامت ایران در طول مبارزات قهرمانانۀ خود در این سالها بخصوص در‏‎ ‎‏یک سال اخیر نشان داده است که هرچه سختیها و مشکلات در این راه بیشتر می شود‏‎ ‎‏روحیۀ او قویتر و ارادۀ او استوارتر می شود. زیرا که روز به روز بر درستی و حقانیت راه‏‎ ‎‏خود که راه خداست بیشتر مؤمن می شود. ‏

ــ     ‏[‏‏آیا شما به طرفدارانتان دستور به ملایمت و مدارا داده اید؟‏‏]‏

ــ     ‏ما تاکنون هنوز دستور خشونت نداده ایم و همیشه ملت ما در برابر تانک و توپ و مسلسل‏‎ ‎‏با دست خالی و تنها با مشت گره کرده ایستاده است. ولی اگر قدرتهای جهنمی استعماری‏‎ ‎‏دست از حمایت خود از آدمکشان ایران که شاه در رأس آنهاست برندارند، ما هم با‏‎ ‎‏شیوه های دیگر در برابر آنها رفتار خواهیم کرد.‏

ــ     ‏[‏‏آیا امکان آشتی با شاه وجود دارد؟‏‏]‏

ــ     ‏نه. هرگز؛ ممکن نیست. ‏

ــ     ‏[‏‏راجع به رفتار امریکا چه فکر می کنید؟‏‏]‏

ــ     ‏دولت و رئیس جمهوری امریکا تاکنون درست مانند یک دشمن با ملت ایران رفتار کرده‏‎ ‎‏است، سالها غارت منابع کشور ما و تحمیل هزینه های سنگین مستشاران نظامی از یک‏

‏طرف و پایگاههای نظامی از طرف دیگر، سرمایه گذاریهای سنگین که حداکثر سوء‏‎ ‎‏استفاده ها را از تمامی امکان وسیع کشور و ملت ما کرده است و امروز هم شاه و عمال او‏‎ ‎‏را در کشتار بیرحمانۀ مردم ما تشویق و حمایت می کند. و بر ملت امریکاست که رئیس‏‎ ‎‏جمهوری خود را وادار کنند که روش خود را تغییر دهد. ‏

ــ     ‏[‏‏راجع به روش فرانسه چه فکر می کنید؟‏‏]‏

ــ     ‏اخباری که از ایران و بعضی از اتباع فرانسوی و ساکن ایران و یا بعضی از فرانسوی هایی‏‎ ‎‏که به ایران سفر کرده اند می رسد، همه حکایت از خوشرفتاری مردم ایران با فرانسوی ها‏‎ ‎‏می کنند و لابد این ابراز محبتها از طرف مردم ایران به دلیل روشی است که فرانسه در‏‎ ‎‏برابر آنان اتخاذ کرده است.‏‎[1]‎

ــ     ‏[‏‏روزنامۀ نیویورک تایمز در دوم ژانویه تأیید می کند که لیبی به شما کمک کرده است. اگر حقیقت دارد‏‎ ‎‏این کمک به چه شکل بوده و تا چه اندازه؟ آیا کشورهای دیگر شما را کمک کرده اند؟‏‏]‏‏ ‏

ــ     ‏ما از هیچ دولتی تاکنون کمک نگرفته ایم و این مطلب کذب محض است.‏

  • ـ پس از ورود حضرت امام به فرانسه و اقامت در «نوفل لوشاتو» هر روز صدها تلگراف تشکرآمیز نسبت به دولت و ملت فرانسه به آن کشور مخابره می شد. برخی از تلگرافهای مردم ایران از طریق سفارتخانه فرانسه در تهران به فرانسه می رسید و تعدادی از آن نیز به عنوان شخص والری ژیسکاردستن رئیس جمهوری فرانسه مخابره می شد و در مطبوعات ایران هم انعکاس می یافت.