مصاحبه
سلام، دین مترقی ـ مستشاران امریکایی را تحمل نمی کنیم
مصاحبه با تلویزیون آلمان در بیان اینکه اسلام دین مترقی است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 16 دی‌ ‭1357

زمان (قمری) : 7 ص‍ف‍ر ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 353

موضوع : سلام، دین مترقی ـ مستشاران امریکایی را تحمل نمی کنیم

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار تلویزیون آلمان

مصاحبه با تلویزیون آلمان در بیان اینکه اسلام دین مترقی است

مصاحبه

‏زمان: 16 دی 1357 / 7 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: اسلام، دین مترقی ـ مستشاران امریکایی را تحمل نمی کنیم‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار تلویزیون آلمان‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، شما اغلب اظهار داشته اید که هیچ مصالحه ای با رژیم شاه نباید بشود و پس از‏‎ ‎‏رفتن شاه یک جمهوری اسلامی باید تأسیس گردد. منظور شما از این مطلب چیست؟ آیا حکومتی‏‎ ‎‏محافظه کارانه بر پایۀ ایده آلهای مذهبی؟ آیا یک رژیم مترقی که در مقابل جهان و نفوذهای دنیا باز‏‎ ‎‏است؟ یا یک حکومت کمونیستی و یا سرمایه داری؟ و نظرتان راجع به کوششهای اجتماعی که در‏‎ ‎‏دوران حکومت شاه شده است چیست؟‏‏]‏

جواب:‏ اما اسلام یک دین مترقی و دموکراسی به معنای واقعی است، و آن رژیمی که ما‏‎ ‎‏می خواهیم تأسیس کنیم یک چنین رژیمی است و با این رژیمهایی که الآن هستند‏‎ ‎‏تفاوت دارد. احکام اسلام احکامی است که بسیار مترقی است و متضمن آزادیها و‏‎ ‎‏استقلال و ترقیات. و اما کارهایی که شاه کرده است اکثراً مخالف با مصالح ملت بوده‏‎ ‎‏است. شاه برای ملت قدمی برنداشته است بلکه همۀ کارها و یا اکثر کارهایی که کرده است‏‎ ‎‏ملت را رو به انحطاط و ورشکستگی کشانده است.‏

ــ     ‏[‏‏آیا حضرتعالی قادر خواهید بود که جمهوری اسلامی را در کوششهای شاپور بختیار برای تشکیل‏‎ ‎‏دولت جدید ایران ببینید و شروع کنید؟ یا سیاستمدار دیگری هست که شما ترجیح می دهید؟ البته همۀ‏‎ ‎‏اینها با فهم این معناست که شاه کشور را ترک کرده باشد.‏‏]‏

ــ     ‏ما رجال امینی که سیاستمدار باشند، در ایران داریم و حکومت ما به وسیلۀ امنای ملت و‏‎ ‎‏کارشناسان تشکیل می شود. و البته خوب می دانیم که با گرفتاریهای بسیار اقتصادی و‏‎ ‎‏سیاسی و نظامی روبه رو هستیم ولی به اتحاد عظیم ملت خیلی امید است برای حل تمام‏‎ ‎‏این مشکلات.‏


ــ     ‏[‏‏حضرت آیت الله ، حیطۀ نفوذ شما تا چه حد است؟ بخصوص در میان ملاّها و آیت الله های دیگر و‏‎ ‎‏سایر رهبران مذهبی؟ آیا شما ترس از این ندارید که اتحاد و وحدت کنونی که بین مخالفین شاه است‏‎ ‎‏پس از رسیدن به قدرت در هم بشکند؟ آیا شما برای دخالت مستقیم در امور جنبش خیال دارید به‏‎ ‎‏ایران برگردید؟ آیا در نظر دارید، و یا داشتید، که مردم را به جنگ مسلحانۀ داخلی بخوانید؟‏‏]‏

ــ     ‏من با مردم ایران برادر هستم و خود را خادم و سرباز آنان می دانم و چون مصالح آنها را‏‎ ‎‏می خواهیم و آن چیزی که ما مطرح می کنیم همان خواسته های ملت ایران است، از این‏‎ ‎‏جهت از ما نصایح را قبول می کنند. و اما احتمال اختلاف گروههای سیاسی بعد از‏‎ ‎‏پیروزی غیر قابل اجتناب است ولی در مقابل ملت ـ که اکثریت تامۀ قریبِ به اتفاق دارند ـ‏‎ ‎‏اختلاف گروهها مورد اعتنا نیست.‏

ــ     ‏[‏‏دربارۀ خارجیان که در ایرانند حضرت آیت الله چه نظری دارند؟ مخصوصاً امریکایی ها؟ و از طرف‏‎ ‎‏دیگر همین طور در مورد نفوذ روسها در ایران چه نظری دارید؟ نظرتان راجع به صدور نفت به‏‎ ‎‏خصوص به کشورهای اروپا و آلمان غربی چیست؟ پس از اینکه مردم شما قدرت را به دست گرفتند‏‎ ‎‏چه اتفاقی برای شرکت آلمان در صنایع ایران رخ خواهد داد؟‏‏]‏

ــ     ‏اما راجع به خارجیها؛ آنهایی که مشغول کارهای عادی هستند به شغل خودشان ادامه‏‎ ‎‏می دهند، و اما آنهایی که دخالت در مملکت ما می خواهند بکنند ـ مثل مستشارهای‏‎ ‎‏امریکایی ـ آنها را نمی توانیم تحمل کنیم.‏

ــ     ‏[‏‏آیا فلسطینی ها هیچ تماسی با حضرتعالی داشته اند؟ و اگر داشته اند این تماس به چه صورت بوده است‏‎ ‎‏و چه نوع کمکهایی شده است؟‏‏]‏

ــ     ‏هیچ تماس سیاسی در کار نبوده است و هیچ کمکی به ما نشده است.‏

‎ ‎