مصاحبه
ایران پس از شاه، ماهیت جمهوری اسلامی
مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون «لوکزامبورگ» درباره ایران پس از شاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 20 دی‌ ‭1357

زمان (قمری) : 11 ص‍ف‍ر ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 417

موضوع : ایران پس از شاه، ماهیت جمهوری اسلامی

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار رادیو ـ تلویزیون لوکزامبورگ

مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون «لوکزامبورگ» درباره ایران پس از شاه

مصاحبه

‏زمان: 20 دی 1357 / 11 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: ایران پس از شاه، ماهیت جمهوری اسلامی‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار رادیو ـ تلویزیون لوکزامبورگ‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، شاه می رود بدون آنکه استعفا بدهد؛ آیا به نظر شما شرایط تغییر کرده است؟‏‏]‏

جواب: ‏خیر؛ با رفتن شاه هیچ چیزی تغییر نمی کند. باید تمام این سلطه که در ایران است از بین‏‎ ‎‏برود، برای اینکه همۀ اینها غیرقانونی است؛ هم دولت غیرقانونی است و هم مجلسیْن و‏‎ ‎‏هم شورای سلطنت. و تا اینها تحقق پیدا نکند آرامش در ایران پیدا نخواهد شد. ‏

ــ     ‏[‏‏آیا فکر می کنید نبرد و نهضتی را که ایجاد کرده اید موجب بروز جهادی در ایران و در جاهای دیگر‏‎ ‎‏مثل ترکیه و سایر کشورها بشود؟‏‏]‏

ــ     ‏آن مربوط به ما نیست. ملت ما در سراسر کشورهای اسلامی اثر می گذارد و ملتها را به‏‎ ‎‏فکر رهایی از چنگال شرق و غرب می اندازد. ‏

ــ     ‏[‏‏آیا حکومت اسلامی حکومتی قهقراگرا نیست؟ شاه می خواهد یک کشور مدرن برقرار کند؛‏‎ ‎‏کشورهای عربی نیز به دنبال پیشرفت هستند؛ ولی اسلام با رفرم و تغییرات اجتماعی مثل آزادی زنان‏‎ ‎‏مخالف است. نظر شما در این باره چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏دولت شاه با رشد اجتماعی ما مخالف بود و تمام آزادی و استقلال کشور ما را از دست‏‎ ‎‏داده بود. دولت اسلامی قهقراگرا نیست و با همۀ مظاهر تمدن موافق است مگر آنچه که به‏‎ ‎‏آسایش ملت لطمه وارد آورد و با عفت عمومی ملت منافات داشته باشد. اسلام با آزادی‏‎ ‎‏زن نه تنها موافق است بلکه خود پایه گذار آزادی زن در تمام ابعاد وجودی زن است.‏

ــ     ‏[‏‏آیا روابطی با «حزب تودۀ ایران» و در نتیجه مسکو دارید؟‏‏]‏

ــ     ‏خیر؛ به هیچ وجه روابطی نداشته ام و ندارم و نخواهم داشت. ‏

ــ     ‏[‏‏حضرت آیت الله ، ایران منطقۀ بسیار حساسی است در جهان. آیا بیم آن را ندارید که با این نهضتی که‏

‏شروع کرده اید، به طور جدی تعادل منطقه را به خطر اندازید و در نتیجه جنگی درگیر شود؟‏‏]‏

ــ     ‏ما امیدواریم که تعادل دنیا به خطر نیفتد؛ برای اینکه ما به هیچ طرفی از دو طرف شرق و‏‎ ‎‏غرب تمایلی نداریم و ما با همه روابطی علی السواء داریم و با همه رفتاری عادلانه‏‎ ‎‏داریم، البته در صورتی که آنها عدالت را در رابطه با ما رعایت کنند. امیدوارم تزلزلی در‏‎ ‎‏منطقه به وجود نیاید. البته شما غربیها تزلزل منطقه را در هَدْم‏‎[1]‎‏ منافع خودتان می دانید،‏‎ ‎‏اگر این تزلزل است مطمئن باشید بزرگترین تزلزل در منطقه صورت می گیرد.‏

‎ ‎

  • - ویرانی.