مصاحبه
تبیین مواضع انقلاب درباره اسرائیل، امریکا و حدود آزادی
مصاحبه با نشریۀ «اکسپرس» در تبیین مواضع انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 27 دی‌ ‭1357

زمان (قمری) : 18 ص‍ف‍ر ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 488

موضوع : تبیین مواضع انقلاب درباره اسرائیل، امریکا و حدود آزادی

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار خارجی نشریۀ اکسپرس

مصاحبه با نشریۀ «اکسپرس» در تبیین مواضع انقلاب

مصاحبه

‏زمان: 27 دی 1357 / 18 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو ‏

‏موضوع: تبیین مواضع انقلاب دربارۀ اسرائیل، امریکا و حدود آزادی‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار خارجی نشریۀ اکسپرس‏

سؤال: ‏[‏‏موضع شما در مقابل دو اردوگاه شرق و غرب چگونه خواهد بود؟‏‏]‏

جواب: ‏دولت اسلامی ما آزاد و مستقل خواهد بود. و تعادل قوا در این منطقه از جهان‏‎ ‎‏به هیچ وجه نباید تغییر یابد. ما نه به سوی غرب و نه به طرف شرق گرایش خواهیم‏‎ ‎‏داشت و می خواهیم یک جمهوری بیطرف و غیرمتعهد باشیم. ما می خواهیم روابط‏‎ ‎‏دوستانه با همۀ کشورها داشته باشیم، مادام که آنها در امور داخلی ما مداخله نکنند.‏

ــ     ‏[‏‏با وجود این، قصد در مورد قطع نفت به اسرائیل و افریقای جنوبی نشان می دهد که شما از هم اکنون‏‎ ‎‏یک انتخاب سیاسی به عمل آورده اید.‏‏]‏

ــ     ‏خیر؛ ما به این ترتیب در برابر کشورهایی که حق و عدالت را زیر پا گذاشته اند،‏‎ ‎‏عکس العمل نشان می دهیم. راجع به اسرائیل، ما در منازعۀ آن کشور با دوَل عرب با اقدام‏‎ ‎‏خود موضع نمی گیریم؛ ما تنها، کشوری را به این ترتیب مجازات می کنیم که مشاورینش‏‎ ‎‏به پلیس و ارتش شاه برای زجر و شکنجۀ ملت ما کمک کردند. در جاهای دیگر‏‎ ‎‏فروشهای ما عادی خواهد بود. ما پول نفت را برای مصلحت ملت و نه به خاطر تجهیزات‏‎ ‎‏نظامی ویران کننده خرج خواهیم کرد.‏

ــ     ‏[‏‏راجع به روش امریکا چه قضاوتی دارید؟‏‏]‏‏ ‏

ــ     ‏دولت و رئیس جمهوری امریکا در جریانات اخیر به صورت دشمن ملت ایران رفتار‏‎ ‎‏کردند. حضور پایگاههای نظامی و حضور مستشاران امریکایی کشور ما را فقیر کرده‏‎ ‎‏است. امریکا در کشتار فجیع ملت ما توسط رژیم شاه، از این رژیم حمایت کرد و شریک‏‎ ‎‏جرم شناخته می شود. اکنون با ملت امریکاست که هیأت حاکمۀ خود را تحت فشار قرار‏

‏دهد.‏

ــ     ‏[‏‏آیا شما از لیبی کمکی دریافت داشته اید؟‏‏]‏

ــ     ‏این مطلقاً مسخره است! ما از هیچ کشوری کمک دریافت نداشتیم. ملت ما با دستهای‏‎ ‎‏برهنه با تانک و مسلسل روبه رو شدند. اگر قدرتهای استعماری به حمایت جنایتکاران‏‎ ‎‏ایران ادامه دهند که شاه در صدر آنها قرار دارد ما راه دیگری انتخاب خواهیم کرد. ‏

ــ     ‏[‏‏در مجموعه ای از نظریات شما که در سال 1970 زیر عنوان دولت اسلامی به زبان انگلیسی انتشار یافته،‏‎ ‎‏شما نظریۀ مربوط به استقرار رژیم خشک و سختی را که بر مبنای رعایت اصول قرآن پی ریزی شده‏‎ ‎‏شرح داده اید؛ و اضافه کرده اید که در این نظام جایی برای عقاید و احساسات وجود نخواهد داشت و‏‎ ‎‏صرفاً تعالیم قرآن ملاک عمل خواهد بود، و افراد مردم فقط از خدا و قانون او اطاعت خواهند کرد. آیا‏‎ ‎‏مردم حاضر خواهند شد که تا این حد آزادیهایشان محدود شود؟‏‏]‏

ــ     ‏در یک رژیم اسلامی، آزادیها صریح و کامل خواهند بود. تنها آزادیهایی به ملت داده‏‎ ‎‏نخواهد شد که برخلاف مصلحت مردم باشد و به حیثیت فرد لطمه وارد سازد. حمایت‏‎ ‎‏عظیمی که ملت از چند ماه پیش، از ما به عمل می آورد نشان می دهد که مردم به قدر کافی‏‎ ‎‏افکار ما را درک کرده و متوجه آینده شده اند. همین حمایت، ضمناً ثابت می کند که این‏‎ ‎‏ملت ـ که سعی کردند آن را از مذهب به وسیلۀ وسوسه های مادی دور سازند ـ خوشوقت‏‎ ‎‏است که بار دیگر در راهِ آسمانی قدم نهد و روح واقعی خود را بازیابد. ما با حیف و میل‏‎ ‎‏مبارزه خواهیم کرد، ثروتهایی را که عدۀ معدودی استفاده جو ربوده اند باز خواهیم‏‎ ‎‏گرفت، شرایط زندگی افراد محروم را بهبود خواهیم بخشید، و ملت را در راه شرافت و‏‎ ‎‏فداکاری و به سوی ساختمان یک جامعۀ آزاد و نوین رهبری خواهیم کرد.‏

‎ ‎