مجله نوجوان 115 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 115 صفحه 10

مرتضی سورج هرکه ناقص آمد اینجا شد تمام چند سطری در زیارت مولانا قونیه شهری تاریخی است که در نواحی مرکزی کشور ترکیه واقع شده است. این شهر قدمتی بسیار طولانی دارد و مهمترین دلیل معروفیّت آن در بین مردمان جهان وبه ویژه در بین علاقه مندان معارف آسمانی و عرفان شرقی و شعر فارسی به خاطر این است که آرامگاه حضرت مولانا جلال الدین بلخی در این شهر واقع شده است و دلباختگان حضرتش از سراسر جهان به زیارت مرقد او در این شهر مشرّف می شوند و از انوار حضورش خیر و برکت به ارمغان می برند. حضرت مولانا از بزرگترین شاعرانایران است که ترکها چه در زمان حیات او و چه پس از وفات او بیشتر از ما ایرانیها قدر او را دانستند و بیشتر از ما در جهت شناساندن فرهنگ و معارفاین سرچشمۀ نورانی به مردم جهان تلاش کردند. مولانا درقرن هفتم هجری در شهر بلخ دیده به جهان گشود امّا به خاطر مشکلاتی همراه با پدرش سلطان العلماء مجبور به مهاجرت از بلخ شد و پس از زیارت خانۀ خدا به قونیه سفر کرد. *** امروزه می توان ادّعا کرد که حضور مرقد حضرت مولانا در قونیه توانسته استاین شهر را به یک شهر توریستی و مهمتر از آن کشور ترکیه را به یک کشور توریستی تبدیل کند. مردم ترکیه بهرههای فراوانی از حضرت مولانا گرفتهاند به طوری کهمی توان گفت صنعت توریسم مهمترین منبع درآمداین کشور است البته ناگفته نماند که ترکها فعّالیتهای فرهنگی فراوانی را نیز دراین زمینه انجام دادهاند. انتشار سی دیها و دی وی دیهای گوناگون در کنار انتشار جزوات راهنما برای توریستها همراه با اطّلاع رسانی مناسب در جهت

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 115صفحه 10