مجله نوجوان 115 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 115 صفحه 11

شناساندن حضرت مولانا به مردم دنیا کاری است که ترکها درآن خبره شدهاند و سازمان میراث فرهنگی کشور ما حاضر نیست برای فعّالیتهای مشابه آن در جاهایی مثل زیارتگاه سعدی و حافظ در شیراز ویا آرامگاه عطّار و خیام در نیشابور سرمایه گذاری کند. در ترکیه در جوار مرقد مولانا سالنی برای نمایش فیلمهای مربوط به حضرت مولانا ساخته شده و موزۀ بسیار زیبایی از کتابهای نفیس قدیمی واشیاء عتیقه چشمان گردشگران را می نوازد امّا متأسفانه گردشگران خارجی وقتی به دیدن آرامگاه حافظ یا سعدی میآیند جز بنایی نه چندان باستانی چیز دیگری نمی بینند و در بیشتر اوقات حتّی راهنمایی نیست تا اشعاراین شاعران را برای گردشگران خارجی ترجمه کند. مجموع فعّالیتهایی که آنها در جهت معرّفی مولانا به مردم جهان داشتهاند علاوه براینکه جیبهایشان را پر پول کرده است باعث شده است که حضرت مولانا جلال الدین بلخی در سرتاسر جهان به مولانا جلال الدین رومی معروف شود و اصراری که ترکها براستفاده از نام رومی برای مولانا که مردم دنیا تصور کنند کهاین گنجینه به مردم کشور ترکیه تعلق دارد حال آنکه مردم ترکیه حتّی از خواندن اشعار مولانا عاجز هستند. ما و دوستانمان که از ایران به زیارت مرقد مولانا رفته بودیم با نگاه کردن به کتابهای خطی و نفیس موجود در موزۀ مولانا با صدای بلند اشعار مولانا را می خواندیم تا به برادران ترک خود یادآوری کنیم که خط و زبان حضرت مولانا، خط و زبان رسمی کشور ماست و این گنجینه بهایران سرافراز تعلّق دارد امّا شاید به خاطر فعّالیتهای کمرنگ و گاهی اشتباه سفیر ایران و رایزن فرهنگی ما درکشور ترکیه بود که گهگاه زائران ترک زبان با تعجّب ازما می پرسیدند کهآیا مردم کشور شما هم مولانای ما را می شناسند؟ *** اگر روزی به کشور ترکیه سفر کردید وبه زیارت مرقد نورانی حضرت مولانا رفتید تماشای مراسم سماع در مرکز فرهنگی مولانا را هم فراموش نکنید. مراسم سماع که در جذب توریست به شهر قونیه نقش بسیاری داشته است در واقع به صورت نمادین حالت سماع روحانی عارفان و سالکان را به تماشاگران نشانمی­دهد وبا نمادهای فراوانی که دارد بازدیدکنندگان را با بخش کوچکی از دریای بیکران عرفان کهنایران زمین آشنا می کند. **** مردم ترکیه ارادت زیادی به حضرت مولانا دارد. از راههای دور و نزدیک به زیارت حضرت مولانا میآیند و با اینکه شعرهای او را نمی فهمند ساعتهای روبروی مزارشمی ایستند و قرآن می خوانند واشک می ریزند.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 115صفحه 11