مجله نوجوان 118 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 118 صفحه 2

صاحب‏امتیاز: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام (س) پولهای توی جیب شما.................................................... 3 امن ترین جای دنیا.......................................................... 4 جادوی سینمای سلطه..................................................... 6 نیایش گندم................................................................... 8 در رو ببند! سوز می‏آد!..................................................... 10 ضرب مرشد نمی‏شکند.................................................... 12 کاغذ نمکی..................................................................... 15 جدول........................................................................... 23 چرا فلسطین؟ ............................................................... 24 حکایت قطره و اقیانوس.................................................. 26 امیدها؛ امیدوار............................................................. 28 درس هایی از ژاپنی ها................................................... 30 اولین موس ساخت بشر.................................................. 32 صدای یاکریم................................................................ 34 کاغذ نمکی توزیع و‏امور مشترکین: فکس: 66712211 تلفـن: 66706833 مدیر مسؤول: مهدی ارگانی سردبیران: افشین علاء‏ - محسن وطنی دبیرتحریریه: زهراسادات موسوی محسنی مدیر هنری: حامدقاموس‏مقدم Hghm97@gmail.com صفحه‏آرایی: لیلا بیگلری گروه‏هنری: سروش‏مسعودی سارا قاموس‏مقدم پریسا پیاده‏روی‏مقدّم مجیدصالحی نعیم تدیّن اعضای تحریریه: اسماعیل امینی قربان ولیئی ناصر فیض محمد‏رضا تقی‏دخت حبیب بابایی دلارام کارخیران محسن رخش خورشید مریم شکرانی عبدالله مقدّمی مسعود اختری افسون حضرتی مهیا سادات اصغری مژگان بهمنش مدیر اجرایی: هیرو نامداری ویراستار: حسام‏الدین قاموس مقدم تلفکس: 88836792 پست الکترونیک: Doost_nojavanan@yahoo.com

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 118صفحه 2