مجله نوجوان 134 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 134 صفحه 4

محسن وطنی طلیعههای ظهور در زیارت عاشورا زیارت عاشورا تنها یک زیارتنامه نیست بلکه مجموعهای از دستورها و برنامههایی است که چارچوب اصلّی مواضع سیاسی شیعیان را در خود جای داده است. زیارت عاشورا وابسته به مکان و زمان خاصّی نیست. محبّان اهل بیت علیهم السلام در هر مکان و در هر زمان به این دستور العمل نیاز دارند ما در زیارت عاشورا به مظلوم کربلا و یاران بلند مرتبه ایشان در واقعه عاشورا سلام می­کنیم و بر یزید و معاویه و تمامی افرادی که به نوعی به ظلم و جور کمک کردهاند لعنت می­فرستیم و با تکرار این زیارتنامه به خودمان یادآوری می­کنیم که هر نقطه از زمین، زمین کربلا و تمامی روزهای خدا روز عاشورا است. شیعه با خواندن این زیارت تعهد می­دهد که در هیچ مکان و در هیچ زمانی یاریگر ظلم نباشد و به اهالی ظلم خدمتی نرساند. ما در زیارت عاشورا با گفتن « لعن الله امهً اسرَخَت و الجمت وتنقَّبت لقتالک» برای کسانی که اسبها را برای سپاه اشقیا زین و لگام کردند و برای جنگ با ثارالله مهیا شدند لعنت می­فرستیم و به خودمان یادآوری می­کنیم که اگر کوچکترین کاری در جهت پیشبرد اهداف ستمگران انجام دهیم؛ حتی اگر این کار، زین کردن یک اسب باشد، عمل ما لعنت خدا را در پی خواهد داشت. شیعه از عبارات زیارت عاشورا جهاد همیشگی با ظلم و دفاع همیشگی از مظلوم را میآموزد و این همان معنای انتظار است. «انی سلمٌ لمن سالمکم و حربٌ لمن حاربکم» نیز معنایی جز انتظار ندارد. آنکه دوستان اهل بیت را

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 134صفحه 4