دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
جهاد و سبب تشریع آن در اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : جناتی، محمد ابراهیم

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

جهاد و سبب تشریع آن در اسلام

‏ ‏

جهاد و سبب تشریع آن در اسلام

‏ ‏

     ‏آیةالله محمد ابراهیم جناتی ‏

‏ ‏

‏      ‏‏بی شک جهادیکی از ارکان دین اسلام بوده وموجب قدرت اسلام است، این رکن در سه وجهۀ جهاد با زبان، با سلاح  و با عمل متجلی می گردد. ‏

‏     انگیزۀ تشریع جهاد در اسلام، تسلط به ملل دیگر نیست بلکه هدف از آن تبلیغ دین خدا، احیای حق و بسط عدالت در جوامع انسانی بوده و دفع سلطه و یاری مظلوم از ویژگیهای اصلی آن است. آیات قرآن و احادیث این نکته را به روشنی توضیح می دهد که جهاد حرکتی اصلاحی در دین و دنیای مردمان است و دفع باطل و رفع ظلم و فساد اصلی ترین علل تشریع آن است. لذا اصل اولی در اسلام، حاکمیت همزیستی مسالمت آمیز اظهار محبت و ارتباط مبتنی بر آرامش است و جهاد در مرتبۀ بعدی در هنگام بروز تجاوز و ظلم رخ می نماید. به این معنا، جهاد در واقع تلاش برای کنارزدن پرده های جهل است و دراندن جلوه های فریب. ‏

‏     در اسلام شیوۀ اصلی تبلیغ بر پایه های مدارا، ایجاد خودآگاهی و موعظۀ حسنه قرار دارد. اما درآن هنگام که دشمن این راهها را بر مجاهد می بندد، ایجاد اصلاح اجتماعی، برقراری عدالت و دفاع از مظلومین، تنها با قیام ممکن خواهد بود و امام حسین(ع)  بر اساس همین منطق جهاد  و قیام خویش را آغاز نمود. ‏

‏     ایشان در مقام تشریح هدف خویش از قیام، به روشنی بر این موارد تأکید می ورزد از این است که جهاد  امام حسین(ع)، پس از بعثت رسول اکرم(ص) بزرگترین نهضت اصلاح گری برای برقراری حق و عدل می باشد.  ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 36