دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : حسینی زنجانی،

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا

‏ ‏

امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا

‏ ‏

‏آیة الله حسینی زنجانی‏

‏ ‏

‏      ‏‏فرهنگ عاشورا اقتباسی است از زیارت شریف اربعین، که درطی آن امام صادق (ع)، آنرا آموزش می دهد. سیدالشهدا(ع) با بنیان گذاری فرهنگ عاشورا، این هدف را مد نظر دارد، که آدمی از نادانی وحیرت گمراهی نجات یابد. ایشان برای نجات مردم، هرگونه سازشکاری را که ازطرف مصلحت اندیشان ارایه می شد، به شدت رد می کرد. ‏

‏     پیام عاشورا، ایستادن در برابر جاهلیت همۀ اعصار و قرون است  جاهلیتی که پلیدی گستر است، جانها را  افسرده و جسمها را به ذلت می کشاند. ‏

‏     اما این پیام، هنگامی راه گشاست  که  تحریفی در آن راه  نیافته باشد و عزاداری آن، با تعقل و تدبر همراه باشد. ‏

‏     گریستن بر سیدالشهدا(ع) بیهوده نیست، بلکه  بهترین نمونه برای  اظهار وفاداری و همدردی با  اهل بیت و ثقل اصغر می باشد. ‏

‏ ‏

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 42