فصل دوم تشریف فرمایی امام به جماران
رابطه تهوع و استفراغ با کم خونی عضله قلب و سکته های قسمت تحتانی قلب در تاریخ 14 / 1 / 64
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

رابطه تهوع و استفراغ با کم خونی عضله قلب و سکته های قسمت تحتانی قلب در تاریخ 14 / 1 / 64

 رابطه تهوع و استفراغ با کم خونی عضله قلب و سکته‌های قسمت تحتانی قلب در تاریخ 14 / 1 / 64

‏حدود ساعت 5 / 3 بامداد مورخ 14 / 1 / 1364 حضرت امام خمینی‏‎ ‎‏احساس تهوع و استفراغ کردند و چند بار حالت استفراغ به ایشان دست داد. آن‏‎ ‎‏شب نوبت کشیک برادر آقای دکتر حیدری بود (جناب آقای دکتر حیدری که‏‎ ‎‏استادیار دانشگاه کرمان بود، ماهی یکبار به تهران تشریف می‌آوردند و چند شب‏‎ ‎‏کشیک می‌دادند) چون مسئول تیم پزشکی بودم هر اتفاق و یا هر مطلبی با من در‏‎ ‎‏میان گذاشته می‌شد، لذا موضوع استفراغ کردن حضرت امام را به من اطلاع دادند.‏‎ ‎‏در آن زمان منزل من در تهران در چهار راه حسن آباد بود. بلافاصله حرکت‏‎ ‎‏کردم و سریعاً خود را به جماران رساندم. باید عرض کنم که رانندگی اتومبیل من به‏‎ ‎‏علت مسئولیتهای قبلی و ارتباط نزدیک با حضرت امام به عهدۀ برادران پاسدار بود.‏‎ ‎‏در آن شب بعد از سالها خودم پشت فرمان نشستم و در تاریکی شب ناشیانه حرکت‏‎ ‎‏و رانندگی کردم.‏

‏در سربالایی خیابان یاسر پستی بود که همۀ راننده‌ها و ماشین‌ها باید توقف‏‎ ‎‏می کردند. من چون عجله داشتم و احتمال دادم اگر ماشین را متوقف کنم قادر به‏‎ ‎‏رفتن سر بالائی نخواهم بود با تکان دادن دست از ایست عبور کردم، برادری که در‏‎ ‎‏پست ایست ایستاده بود مرا نشناخت و بطرف من شلیک کرد. مجبور شدم ایستادم و‏‎ ‎

‏بعد از معذرت خواهی به طرف بیت حضرت امام حرکت کردم.‏

‏با رسیدن من حضور حضرت امام نوار قلبی گرفته شده بود و خوشبختانه این‏‎ ‎‏نوار ضایعه‌ای را نشان نمی‌داد. استفراغها کمتر شده بود و با درمان طبی و‏‎ ‎‏استراحت بعداً معلوم شد غذای شب قبل حضرت امام غذای مناسبی نبوده و حالت‏‎ ‎‏تهوع و استفراغ مبنای غذایی داشته است.‏

‏این تذکر برای همگان لازم است که:‏

‏سکته‌های قلبی بخصوص سکته‌های قلبی در سطح تحتانی قلب در‏‎ ‎‏درصد‏‎ ‎‏زیادی با علائم تهوع و استفراغ توأم است و این ناشی از شبکه عصبی در ناحیه‏‎ ‎‏قلب و تحریک شبکه عصبی آن ناحیه است. بنابراین اطبا چنین آموخته‌اند که ظاهر‏‎ ‎‏شدن تهوع و استفراغ در افراد بالاتر از 40 سال مساویست با ناراحتی قلبی و سکته‏‎ ‎‏قلبی تا عکس آن ثابت شود. به همین دلیل توصیه می‌شود در چنین مواردی حتماً‏‎ ‎‏باید بیمار را از جهت احتمال سکته قلبی تحت نظر داشت و نوار قلبی و آزمایشهای‏‎ ‎‏لازم بعمل آورد.‏

‎ ‎