فصل سوم احداث بیمارستان در جماران
سفارش به مسئولین سه قوه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

سفارش به مسئولین سه قوه

 سفارش به مسئولین سه قوه در فروردین 65

‏قبلاً ذکر شد که در حدود ساعت 5 بعدازظهر 6 فروردین 1365 حضرت امام‏‎ ‎‏سکته قلبی کرده و اولین علامت بیماری ایشان مرگ ناگهانی بود.‏

‏صبح روز بعد که حال ایشان بهتر شد سروران ارجمند جناب آقایان آیت الله‏‎ ‎‏خامنه‌ای، آیت الله موسوی اردبیلی، حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی‏‎ ‎‏به عیادت و ملاقات حضرت امام آمدند و بعد از سلام و دست بوسی، حضرت امام‏‎ ‎‏که آگاه از وخامت حال خود بودند و اطلاع از یک سانحه وخیم و بیهوشی را داشتند‏‎ ‎‏و مسلماً مرگ را در جلو خود دیده و می‌دیدند خطاب به مسئولین محترم جملاتی‏‎ ‎‏به این مضمون فرمودند:‏

‏ - از هیچ قدرتی غیر از خدا نترسید.‏

‏ - محکم و استوار در مقابل قدرتهای بزرگ بایستید.‏

‏ - اگر قدرتهای بزرگ احساس کنند ضعیف هستید و احساس ضعف دارید بر‏‎ ‎‏شما بیشتر خواهند تاخت.‏


‏ - پیروزی با شما و ملت است.‏

‏ - موفق و پیروز باشید.‏

‏در حقیقت در آن لحظات حساس، حضرت امام در بستر بیماری به مسئولین‏‎ ‎‏محترم با جملات کوتاه فوق وصیت کردند و خط مشی آینده را مشخص فرمودند.‏

‏ ‏

‏ ‏

140-p171


‏در تاریخ 9 / 1 / 65 مطابق نوار قلبی‏‎ AV.DISSOCIATION‎‏ نشان میداد. که‏‎ ‎‏بلافاصله در اتاق کت لب که در مجاور اتاق سی سی یو قرار دارد توسط جناب‏‎ ‎‏آقای دکتر پورمقدس پیس میکر موقت از طریق ورید سافن دست راست گذاشته‏‎ ‎‏شد.‏

‏آزمایشهای انجام شده در 9 / 1 / 65 بقرار زیر است:‏

‏ ‏

‏ ‏

140-p172


140-p173

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎LDH‎‏ فوق العاده افزایش نشان ‏

‏می‌دهد.‏    

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏توسط متخصصان قلب از حضرت امام خمینی عزیز در تاریخ 15 / 1 / 65‏‎ ‎‏اکوکاردیرگرافی بعمل آمد. یافته‌های اکوکاردیوگرافیک توسط برادر ارجمند جناب‏‎ ‎‏آقای دکتر نعمتی پور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بقرار زیر‏‎ ‎‏گزارش شده است.‏

‏ ‏

140-pp173

‏ ‏

140-p174

140-p175

‏ ‏

‏حضرت امام خمینی عزیز گاه گاهی از تکرار ادرار بفواصل کوتاه شاکی بودند‏‎ ‎‏آزمایشهای زیر جهت بررسی تکرر ادرار و افزایش حجم ادرار بعمل آمد که همگی‏‎ ‎‏در حدود طبیعی است و ناراحتی خودبخود برطرف شد.‏

‏ ‏

‏ ‏

140-pp175


140-p176

‏سیر نوارهای قلبی حضرت امام عزیز بقرار زیر است.‏

‏ ‏

140-p177

‏ ‏

‏12 / 1 / 65‏

‏پائین افتاده قطعه ‏‎ST‎

‏ ‏

‏ ‏

140-pp177

 

140-p178

‏ ‏

‏ ‏

‏29/1/65‏

‏امواج ‏‎T‎‏ منفی در لیدهای ‏  

‏پرکوردیال چپ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏11 / 1 / 65‏

‏انفارکتوس تحتانی قلب تغییرات ‏

‎ST‎‏ ‏‏بنفع کاهش جریان خون ‏

‏قسمت قدامی قلب‏


‏ ‏

140-p179‏29 / 1 / 65‏

‏انفارکتوس تحتانی قلب کاهش ‏

‏جریان خون قدامی قلب که ‏

‏بصورت امواج ‏‎T‎‏ منفی لر لیدهای‏

‎V4 - V6‎‏ منعکس شده است.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ساعت 12 نیمه شب تاریخ ‏

‏25 / 2 / 65‏

‏انفارکتوس تحتانی قلب پائین ‏

‏افتادن قطعات‏‎ ST ‎‏در لیدهای ‏

‎V4 - V6‎


‏نوار ذیل در حالی گرفته شده است که حضرت امام عزیز شکایتی نداشته و‏‎ ‎‏فقط بررسی نوار قلبی حاکی از کم خونی عضله قلب است.‏

‏ ‏

140-p180

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏26 / 2 / 65‏

‏قطعه ‏‎ ST‎‏ پائین افتاده‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏اخیراً متخصصین قلب پی به پدیده‌ای بردند که آنرا‏‎ ‎‎SILENT ISCHEMIA‎‏ یا «کم خونی بی‌سر و صدای قلبی» نامیدند.‏

‏بیمارانی هستند که خونرسانی به عضله قلب بخوبی انجام نمی‌شود ولی در‏‎ ‎‏آن لحظه احساس درد و سنگینی و ناراحتی در قفسه صدری ندارند. و فقط نوار‏‎ ‎‏قلبی با پائین افتادن قطعه و گاهی بالا افتادن قطعه گویای کم خونی عضله قلب‏‎ ‎‏است. بعبارت دیگر در حالیکه عضله قلب کم خون است بیمار احساس نامطبوعی‏‎ ‎‏نمی کند و آنرا کم خونی عضله قلب بدون درد می‌نامند.‏

‏این پدیده اکثراً نتیجه اسپاسم عروق کرونر قلب و در آینده یا سبب سکته قلبی‏‎ ‎‏و یا خودبخود برطرف می‌شود و بهبود می‌یابد. پدیده فوق مکرر و در زمانهای‏‎ ‎‏مختلف در وضعیتهای متفاوت اتفاق افتاد.‏


140-p181

‏10 / 2 / 65‏

‏انفارکتوس تحتانی قلب ‏

‏اکستراسیتولهای متعدد تغییرات ‏

‎ST‎‏ و ‏‎T‎

‏رشد موج در لیدهای‏‎ V1 - V3 ‎

‏بطی می‌باشد.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏21 / 7 / 65‏

‏انفارکتوس تحتانی قلب رشد موج ‏

‏در لیدهای ‏‎ V1 - V3‎‏ بطی ‏

‏می باشد.‏


140-p182

‏ ‏

‏27 / 2 / 65‏

‏پائین افتادن قطعه ‏‎ ST‎‏ بدون ‏

‏احساس درد.‏

‏بلوک درجه دو بدون علائم ‏

‏کلینیکی‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏28 / 2 / 65‏

‏ریتم ونکه باخ طولانی شدن ‏

‏تدریجی فاصله ‏‎ PR‎‏ و قطع ‏

‏انتقال.‏

‏تغییرات قطعه ‏‎ ST‎‏ و نامنظمی را ‏

‏نشان می‌دهد.‏


‏ ‏

140-p183

‏4 / 5 / 65‏

‏پائین افتادن قطعه ‏‎ ST‎‏ بمدت‌های ‏

‏طولانی‏

‏نوار از طربق مانیتورینگ گرفته ‏

‏شده‏

‏حضرت امام در حال استراحت، ‏

‏تغییرات فوق بدون احساس درد و ‏

‏ناراحتی‏

‏علائم فوق نشانه کاهش خونریزی ‏

‏عضله قلب ولی بدون احساس درد‏

‏و ناراحتی است‏

‏ (‏‎SILENT ISCHEMIA‎‏)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏27 / 5 / 65‏

‏پائین افتادن قطعه ‏‎ ST‎‏ بمدت ‏

‏طولانی‏‎ ‎‏که دال بر ایسکمی عضله ‏

‏قلب ثانویه به اسپاسم عروق کرونر ‏

‏می‌باشد.‏


140-p184

‏ ‏

‏14 / 5 / 67‏

‏نوار موقع‏‎ ‎‏درد قفسه صدری گرفته‏

‏ضد و نیتروکلیسرین وریدی جاری‏

‏است تعداد ‏‎PAC‎‏ با ابریشن‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏2 / 5 / 65‏

‏فیبریلاسیون دهلیزی، ‏‎PAC‎‏، ‏

‎PAC‎‏ با بلوک‏


140-p185

‏ ‏

‏6 / 5 / 65‏

‏فیبریلاسیون دهلیزی، ‏

‎PAC , PVC‎‏ با ابریشن‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏4 / 5 / 65‏

‏پائین افتادن قطعه ‏‎ ST‎‏ بدون وجود ‏

‏علائم که دال بر ایسکمی عضله ‏

‏قلب است. احتمالاً اسپاسم ‏

‏عروق کرونر‏


‏ ‏

‏ ‏

140-p186

‏30 / 11 / 65‏

‏ریتم جانگشنال‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏2 / 5 / 65‏

‏انواع نامنظمی‌ها.‏

‏فیبریلاسیون دهلیزی، ‏

‎PAC , PVC‎‏ با ابریشن‏


140-p187

‏ ‏

‏11 / 1 / 65‏

‏ریتم جانگشنال‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏17 / 10 / 65‏

‏ریتم جانگشنال‏


140-p188

‏ ‏

‏ ‏

‏4 / 5 / 65‏

‏وجود ‏‎PVC‎‏، بصورت تک‏

‏و دو عدد بدنبال هم‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏5 / 10 / 65‏

‏ریتم جانگشنال‏


140-p189

‏ ‏

‏1 / 7 / 65‏

‏وجود تاکی کاردی سینوسی ‏‎PVC‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏1 / 7 / 65‏

‏تاکی کاردی بطنی بمدت طولانی‏


‏ ‏

140-p190

140-p191

‏ ‏

‏ ‏

‏1 / 7 / 65‏

‏تاکی کاردی بطنی‏


140-p192

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏3 / 5 / 65‏

‏پائین افتادن قطعات ‏‎ST‎‏ بمدت‏‎ ‎‏طولانی بعلت ایسکمی عضله‏

‏قلب‏


140-p193

‏ ‏

‏4 / 10 / 65‏

‏ریتم‌های جانگشنال در‏

‏موقع خواب و استراحت‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏4 / 10 / 67‏

‏ریتم جانگشنال‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نوارهای قلبی فوق سیر بیماری را نشان می‌دهد.‏

‏پائین افتادن قطعه ‏‎ ST‎‏ بدون احساس درد.‏

‏تغییرات قطعه ‏‎ ST‎‏ و نامنظمی را نشان می‌دهد.‏

‏حضرت امام خمینی عزیز در تاریخ 14 / 8 / 65 مبتلی به درد قفسه صدری‏‎ ‎‏طولانی شدند قبل از درد و بعد از درد از بی اشتهائی نسبی شاکی بودند. با تغییر در‏‎ ‎

‏دستورات پزشکی علائم برطرف و آزمایشهای انجام شده بقرار زیر است:‏‎ ‎

140-p194

‏ ‏

‏رادیوگرافی قفسه صدری سایه ‏

‏قلب در حدود طبیعی، در ریه‏

‏ضایعه‌ای دیده نمی‌شود.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏بقیه آزمایشها در حد طبیعی ‏

‏هموگلوبین خون کمی پائین تر از طبیعی ‏

‏کینیدین خون در حدود طبیعی‏


‏بعلت احساس بی اشتهائی سطح سرمی دیگوگیسن انجام شد‏

‏سطح سرمی دیگوگیسن در حدود طبیعی است.‏

‏حضرت امام خمینی با ادامه داروهای قلبی و فقط با قطع قرص انتوران‏‎ ‎‏بتدریج رو بهبودی رفته و از تخت خارج و ابتدا چند قدم راه پیمائی و هر روز بمقدار‏‎ ‎‏آن اضافه می‌کردند نمازها را ابتدا روی تخت بتدریج تیمم، جبیره و وضو و سپس با‏‎ ‎‏کمک برادران آقایان انصاری، هاشمی، میریان، بهاءالدینی در وضع نشسته و‏‎ ‎‏ایستاده اداء می‌کردند.‏

‏بعد از چند روز به سالن نزدیک در بیمارستان تشریف می‌آوردند و نماز را به‏‎ ‎‏جماعت می‌خواندیم.‏

‏بعد از 10 روز به محوطه خارج از بیمارستان تشریف می‌بردند و در هوای‏‎ ‎‏لطیف بهاری در حاشیه چمن، قدم می‌زدند.‏

‏اینجانب در کنار ایشان و مواظب ایشان بودم) بعد از 25 روز به محل‏‎ ‎‏اقامت خویش بازگشتند.‏

‏در 2 / 4 / 65 فرصتی دست داد و جهت بررسی بیشتر آزمایش زیر انجام شد:‏

‏ ‏

‏ ‏

140-p195

‏ ‏

140-p196

‏در تاریخ 7 / 11 / 65 احساس کم اشتهائی و ضربان قلب بخصوص موقع خواب کمی کند بود.‏

‏ ‏

‏ ‏

140-p197

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎‏آزمایشهای تیروئید و سطح‏

‏دیگوگسین خون و کینیدین خون ‏

‏جهت بررسی بیشتر انجام شد که ‏

‏در حدود طبیعی است.‏


‏حضرت امام عزیز در 6 / 4 / 1366 مبتلی به درد قفسه صدری‏‎ ‎‏شدند که با تجویز سرم + نیتروگلیسرین وریدی و استراحت مطلق و دستورات لازم‏‎ ‎‏ بهبود یافتند. آزمایشهای انجام شده بقرار زیر است:‏

140-p198

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تستهای کبدی در حدود طبیعی‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏اسیداوریک بالا، کراتین 9 / 1‏


140-p199

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏هموگلوبین، هماتوکریت پائین، ‏

‏دیف در حدود طبیعی‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

140-pp199

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


140-p200

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تستهای کبدی در حدود طبیعی‏

‏اسیداوریک بالا کراتینین 9 / 1‏

‏هموگلوبین، هماتوکریت پائین، دیف در حدود طبیعی‏

‏و چون مسمومیت با کینیدین نیز مطرح بود آزمایشهای ذیل انجام شد.‏‎ ‎

‏ ‏

140-pp200

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

140-p201

‏ ‏

‏2 / 56‏

‏سطح سرمی کینیدین در حد‏

‏طبیعی‏

‏کراتینین خون کمی بالاتر از ‏

‏طبیعی‏

‏کلسترول وتری گلیسرید در حد‏

‏ایده‌آل‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏بالا رفتن قطعه ‏‎ST‎‏ در نوارهای گرفته شده از طریق مانیتورینگ‏

‏قطعات ‏‎ ST‎‏ به سطح بالاتر از خط ایزوالکتریک صعود کرده ولی حضرت امام‏‎ ‎‏عزیز هیچگونه احساس درد یا ناراحتی نداشتند.‏


140-p202

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏و این نشان دهنده آنست که با وجود آنکه کم خونی در قلب وجود دارد ولی‏‎ ‎‏احساس درد وجود ندارد.‏

‏ (‏‎SILENT ISCHEMIA‎‏)‏

‏حضرت امام خمینی عزیز 5 / 10 / 1366 مبتلی به درد قفسه صدری شدند‏‎ ‎‏که با تجویز نیتروگلیسرین تزریقی وریدی، تجویز اکسیژن از راه بینی و دستورات‏‎ ‎‏دیگر بهبود یافت، آزمایشهای لازم بقرار زیر است:‏

‏ ‏

‏ ‏

140-pp202

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تستهای کبدی در حد طبیعی‏


‏ ‏

140-p203

‏کراتین خون کمی بالاتر از طبیعی‏

‏بقیه آزمایشها در حد طبیعی‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏هموگلوبین کمی پائین‏


‏در تاریخ 5 / 10 / 66  آزمایشهای زیر جهت بررسی علت ضعف و سستی‏‎ ‎‏انجام شد.‏

140-p204

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏هموگلوبین کمی پائین‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏در مدفوع تری کوموناس ‏

‏اینتسینالیس وجود دارد.‏


‏ ‏

‏ ‏

140-p205

140-p206

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏حضرت امام عزیز در طول چند سال اخیر چندین بار مبتلیٰ به تکرر ادرار‏‎ ‎‏همراه با حجم زیاد ادرار شدند. و در مدت چند ساعت یا چند روز بهبودی کامل‏‎ ‎‏پیدا می‌کردند. آزمایشها و معاینات کلینیکی نکته مرضی نشان نمی‌داد.‏

‏ ‏

‏ ‏

140-pp206

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏قند، اوره، کراتین، کلسترول‏

‏تری گلسرید در حدود طبیعی‏

‏کلیسم بالا‏


140-p207

‏تستهای کبدی در حدود طبیعی‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏هموگلوبین 3 / 12 هیپوکروم، ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏حضرت امام خمینی عزیز در 3 / 1 / 67 مبتلی به درد قفسه صدری شدند‏‎ ‎‏که با تجویز نیتروگلسیرین وریدی و استراحت بهبود یافتند.‏

‏آزمایشها بقرار زیر است:‏


140-p208

‏ ‏

‏ ‏

‏آنزیم‌های کبدی در حدود طبیعی ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏هموگلوبین پائین‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏اسیداوریک خون کمی بالا ‏

‏کراتینین خون کمی بالا. ‏

‏کلسترول کس بالا. ‏

‏تری گلیسرید پائین (طبیعی)‏


‏حضرت امام عزیز در تاریخ 31 / 2 / 67 در ساعت 10: 12 نیمه شب مبتلی‏‎ ‎‏به درد قفسه صدری شدند که با تجویز نیتروگلیسرین زیر زبانی بهبود یافت نوار‏‎ ‎‏فوق تغییرات مختصر ‏‎ ST‎‏ (پائین افتادن) را نشان می‌دهد.‏

‏ ‏

140-p209

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏31 / 2 / 67 ‏

‏نیمه شب:‏

‏انفارکتوس تحتانی، پائین افتادن‏

‏مختصر قطعه ‏‎ST‎

‏ ‏


140-p210

‏6 / 3 / 67‏

‏نوار قلبی در حال استراحت، ‏

‏انفارکتوس تحتانی قدیمی‏

‏تغییرات مختصر ‏‎ST‎‏ و ‏‎T‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎