فصل سوم احداث بیمارستان در جماران
پیاده روی و ورزش
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

پیاده روی و ورزش

 پیاده‌روی و ورزش

‏حضرت امام خمینی از سالهای پیش علاوه بر حرکات روزمره، برنامه‏‎ ‎‏پیاده‌روی نیز داشته‌اند. از حضرت امام نقل می‌کنند که وقتی ایشان را به زندان‏‎ ‎‏ منفرد بردند حضرت امام درسلول زندان، چند قدم بجلو و چند قدم به عقب حرکت‏‎ ‎‏ می‌کردند و به این ترتیب دستور پزشک مبنی بر داشتن پیاده‌روی را اجرا‏‎ ‎‏می کردند.‏‎ ‎‏در ده سال گذشته‌ای که اینجانب در خدمت مبارکشان بودم، توصیه‏‎ ‎‏مؤکد داشتم تا سه بار در روز و هر بار حدود 30 - 25 دقیقه به آرامی در روی زمین‏‎ ‎‏ مسطح راه بروند.‏

‏البته در مواقعی که درد قلبی که ناشی از تنگی عروق قلب می‌باشد تظاهر‏‎ ‎‏می کرد. بسته به شدت درد و طول درد و جوابگویی به درمان یک یا چند روز‏‎ ‎‏راهپیمای قطع و بتدریج شروع می‌شد و بتدریج به زمان آن اضافه می‌شد تا مجدداً‏‎ ‎‏ بمرز 30 - 25 دقیقه سه بار در روز می‌رسید، حضرت امام عزیز از اوایل بهار و حتی‏‎ ‎‏قبل از بهار تا اواخر پائیز معمولاً در محیط باز و داخل حیاط منزل راه پیمایی‏‎ ‎‏می کردند.‏

‏زمستانها بعلت برف و یخ بندان معمولاً در داخل اتاق به پیاده روی خود ادامه‏‎ ‎‏می دادند، زمان‌های پیاده روی معمولاً صبحها در حدود ساعت 7 صبح و در حدود‏‎ ‎‏ساعت 30 / 9 صبح و 30 / 4 بعد از ظهر انجام می‌شد. جالب آنکه در موقع‏‎ ‎‏پیاده روی با استفاده از رادیوی کوچک به اخبار مجلس شورای اسلامی و یا به اخبار‏‎ ‎‏رادیوهای بیگانه گوش می‌کردند. و در مواردی که اخبار روی آنتن نبود با در دست‏‎ ‎‏داشتن تسبیح به ذکر خدا می‌پرداختند یا با یکی از نزدیکان هم صحبت می‌شدند و‏‎ ‎‏قدم می‌زدند.‏

‏در چند سال اخیر (از 1362 ببعد) دردهایی که در کمر و زانو داشتند‏‎ ‎

‏ورز‏‏ش‌های مخصوصی توسط جناب آقای دکتر اعلمی استاد دانشکده پزشکی علوم‏‎ ‎‏ پزشکی تهران توصیه شد که دو، سه بار در روز دقیقاً انجام می‌دادند.‏

‏حرکات شامل حرکات ایزوتونیک، ایزومتریک در مفاصل مهره کمر و زانو‏‎ ‎‏ بود.‏

‏زمان پیاده‌روی و ورزش‌ها سر وقت معینی در هر فصل انجام می‌شد و این‏‎ ‎‏ بقدری دقیق بود که ما و نزدیکان حضرت امام می‌دانستیم در رأس فلان ساعت‏‎ ‎‏حضرت امام مشغول جه کاری و در چه محلی می‌باشند.‏

‎ ‎