فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
در رابطه با بیان درد توسط حضرت امام به غیرمتخصص یا غیرمسئول
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

در رابطه با بیان درد توسط حضرت امام به غیرمتخصص یا غیرمسئول

 در رابطه با بیان درد توسط حضرت امام به غیرمتخصص یا غیرمسئول

‏ایشان هیچگاه احساس تألم و دردی به غیر از افراد پزشکی نمی‌کردند و‏‎ ‎‏حتی ما که پزشک بودیم و بر بالین ایشان می‌آمدیم تا سؤال نمی‌کردیم که آیا دردی‏‎ ‎‏دارید یا نه جوابی نمی‌شنیدیم یعنی ایشان ابتدا به ساکن شاید احساس دردی‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏اظهار نمی‌کردند تا سؤال نمی‌کردیم ایشان جواب نمی‌دادند به افراد متخصص و‏‎ ‎‏پزشکان خودشان و افراد معمول که هیچگاه احساس تألم و دردی را نمی‌کردند و‏‎ ‎‏این باز ناشی از صبر و شکیبایی ایشان در رابطه با مسائل بود.‏

‏در مورد آرامش روحیشان در برابر ناملایمات و آن مسئله انفجار حزب‏‎ ‎‏ جمهوری بود یاد دارم که وقتی که حزب منفجر شد خبرش دفتر را هم منفجر کرد و‏‎ ‎‏یک حالت تشویش به همه دست داد و ما ناراحت بودیم که حضرت امام چگونه این‏‎ ‎

‏خبر را تحمل خواهند کرد. ولی دیدیم که خیلی به راحتی این مسئله را هضم فرمودند‏‎ ‎‏و صبح آن روز آمدند در حسینیه و آن سخنرانی شیوا را هم کردند.‏

‏با سخنرانی حضرت امام به همه احساس آرامش دست داد. در عین حال‏‎ ‎‏اینکه خودشان آرامششان را حفظ کرده بودند به دیگران هم آرامش دادند.‏

‎ ‎