فصل سوم: اصول رهبری
اسلام خواهی
به شما اخطار می کنم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

به شما اخطار می کنم

به شما اخطار می کنم

‏هی دم از غرب چقدر می زنید! چقدر میان تهی شدید! باید احکام اسلام را با احکام‏‎ ‎‏غرب بسنجیم! چه غلطی است! شکر نعمت این است که به اسلام وفادار باشید. من به‏‎ ‎‏شما اخطار می کنم که به اسلام وفادار باشید، من شما را نصیحت می کنم. من در همین‏

‏مدرسه شاه را نصیحت کردم و نشنید، شما که چیزی نیستید. عصر عاشورا من گفتم‏‎ ‎‏کاری نکن که ملت تو را بیرون کند. نشنید و کاری کرد که ملت بیرونش کرد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 8، ص 58.