فصل پنجم: خاطرات
خیلی از حکومتها را یادم هست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

خیلی از حکومتها را یادم هست

خیلی از حکومتها را یادم هست

‏من خیلی از حکومتها را یادم هست، حکومت یک خمین که یک قصبه بود، حکومت‏‎ ‎‏ولایت ثلاث که مرکزش، مبدأش گلپایگان بود، این حکومتها وقتی که راه می افتند،‏‎ ‎‏جلوشان یک کسی بود که یک عصایی هم دستش بود و اشخاصی هم اطراف و هرجا‏‎ ‎‏می رفتند آن طور یال و کوپال داشتند، لکن در عمل همه اش ظلم بود، همه اش تعدی به‏‎ ‎‏مردم، یال و کوپالها را درست می کردند برای اذیت مردم. من بچه بودم که حکومت‏‎ ‎‏گلپایگان یک نفر آدم شر هم بود، یکی از بالاترین افراد در بین تجّار و از متدین ترین‏‎ ‎‏افرادی که سراغ داشتم، این را از توی اتاقی که نشسته بودند وقتی که حکومت با آنها با‏‎ ‎‏خشونت صحبت می کرد و ما بیرون بودیم، نمی دانم حالا آنجا صحبت چه بود، ایشان‏‎ ‎‏می دیدند، کشیدند آن مرد محترم را آوردند توی حیاط پایش را بستند به چوب و کتک‏‎ ‎‏زدند به او، وضع این طور بود.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) صحیفه امام؛ ج 15، ص 120ـ121.