کتاب شرکت
احکام شرکت
گفتاری در مورد قسمت کردن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

گفتاری در مورد قسمت کردن

گفتاری در مورد قسمت کردن

[سؤال 7601]‏ ‏ ‏ 3958‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏چند نفر که وارث میتی هستند ما ترک آن میت را بین خود تقسیم نموده اند. فردای‏‎ ‎‏همان روز دو نفر از وارث ادّعای غبن نموده و غبن خود را ثابت نموده و یک هزار متر‏‎ ‎‏زمین به عنوان مغبونی گرفته و تصرّف نمودند. اکنون که سه سال از این جریان‏‎ ‎‏می گذرد یکی از آن ورّاث می گوید من ملکی که قبلاً داده بودم نسبت به سهم خود‏‎ ‎‏استرداد می کنم. مستدعی است تکلیف وارث ها را در این مسأله روشن فرمایید.‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، با فرض ثبوت «غبن»، تقسیم اول صحیح نبوده و چون تقسیم جدیدی نشده ترکه بین همۀ ورثه مشاعاً مشترک است، و اگر بخواهند باید با تعدیل سهام نسبت به سهم الارث هر یک، تقسیم جدید نمایند.

[سؤال 7602]‏ ‏ ‏ 3959‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 18 / 9 / 1361‏

‏رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی، دام عزه. طول عمر رهبر عزیز را از خداوند‏‎ ‎‏متعال مسئلت دارم ‏

‏دو نفر در اموال و سکنه جمع المال بوده اند یکی از آن ها بدون وصیت در غربت‏‎ ‎‏فوت شده در حالی که پنج دختر وارث او می باشند و شریک دیگر مبلغ ناچیزی جهت‏‎ ‎‏ورثه طرف مقابل تعیین نموده و وصیت کرده ورثه او وصیت پدرشان را مدرک قرار‏‎ ‎‏می دهند و می گویند ما مطابق وصیت پدرمان حق ناچیز طرف مقابل را می دهیم البته‏‎ ‎‏وصیت طرف بدون هیچ گونه قیّم نامه یا وکالت نامه یا امضای پنج خواهران می باشد آیا‏‎ ‎‏از نظر شرع اسلام وصیت یک طرفه دلخواه خودش شامل حال پنج دختر طرف مقابل‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 451

‏می شود یا خیر؟ از محضر مبارک تقاضا دارم جواب مسأله را مرقوم بفرمایید. ‏

بسمه تعالی، تمام سهم الشرکه هر یک از دو شریک به ورثه خودش می رسد و اگر در سهم الشرکه نزاع دارند به محاکم صالحۀ قضایی مراجعه کنند.

[سؤال 7603]‏ ‏ ‏ 3960‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضرت آیت الله‌ امام خمینی مدّ ظله العالی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران‏

‏چند نفر ملکی را به طور مشاع مالک هستند. یک نفر از شرکا بدون اذن سایرین،‏‎ ‎‏قسمتی از ملک را به فروش می رساند، آیا سایر شرکا حق دارند به نسبت سهم خود از‏‎ ‎‏باقیماندۀ ملک در ازاء آن قسمت که فروخته شده تملک نمایند؟ به عبارت دیگر از آن‏‎ ‎‏شخصی که ملک مشترک را بدون اذن سایرین فروخته بخواهند به همان نسبت نیز به‏‎ ‎‏سایر شرکا منتقل کند تا مقدار فروش رفته در سهم اختصاصی فروشنده قرار گیرد.‏

بسمه تعالی، اگر بخواهند سهم سایر شرکا از شریک اول و خریدار مجزّا شود باید با او توافق و مصالحه کنند و سپس شریک سهم مجزای خود را بفروشد و بدون توافق با شریک ملک از اشاعه خارج نمی شود.

[سؤال 7604]‏ ‏ ‏ 3961‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏لطفاً جواب مسأله زیر را مرقوم بفرمایید:‏

‏یک دکان دار حدود 25 سال قبل با یک نفر به نام حسن، زمین یک دکان را که از پدر‏‎ ‎‏حسن مانده بود شریک شده و دو هزار تومان قیمت گذاشته اند که نصفش را به یک‏‎ ‎‏هزار تومان خریده و نصفش مال حسن می باشد و بعد از شریک شدن، دکان دار‏‎ ‎‏ساختمان دکان را درست کرده و نصف خرج ساختمان را از حسن گرفته و بعداً هر‏‎ ‎‏سال به طور متوالی سهم حسن را به اجاره گرفته و حدود 25 سال است که سهم حسن‏‎ ‎‏را دکان دار با دادن اجارۀ هر سالش اجاره کرده و نشسته و کسب و کار می کند و‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 452

‏قباله نویس قباله را موقع نوشتن طوری نوشته که این دو نفر در این دکان مشاعاً شریک‏‎ ‎‏هستند. الآن حسن به خاطر نصیحت دکان دار که به فرزند حسن کرده که چرا با‏‎ ‎‏گروه های منحرف تماس می گیری و چرا فعالیت انحرافی و منافقانه در گروه های‏‎ ‎‏منافق می کنی و این ها بر خلاف اسلام است و بنا به وظیفه شرعی به دکان من نیایید، به‏‎ ‎‏دکان دار می گوید که دکان مرا تخلیه کن یا سهم مرا تقسیم کن. و این دکان که 5 / 3 متر‏‎ ‎‏عرض دارد و اگر تقسیم شود هم سهم دکان دار و هم سهم حسن خراب می شود و‏‎ ‎‏چون حسن حدود پنجاه دکان دارد و یک حیاط حدود چهار هزار متر مربع در بر‏‎ ‎‏خیابان دارد احتیاج به این سهم دکان ندارد و تنها فکرش این است که با این تقسیم‏‎ ‎‏سهم دکان دار را خراب کند و محل کسب یک دکان دار که ده نفر عائله دارد و خرج‏‎ ‎‏زندگی آن ده نفر از آن دکان تأمین می شود را خراب کند و او را سرگردان کوچه ها کند.‏‎ ‎‏تقاضا دارم که جواب شرعی و فتوای خودتان را در مورد این مسأله در زیر نامه مرقوم‏‎ ‎‏بفرمایید. خدا عمر شما را طولانی بکند و تا انقلاب مهدی نگهدارد، تا انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏را تا آخرین درجه پیروزی و برقراری قوانین شرع اسلام برساند.‏

بسمه تعالی، قسمت ملک مشاع اگر موجب ضرر شود پذیرفتن آن لازم نیست.

[سؤال 7605]‏ ‏ ‏ 3962‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 12 / 1361‏

‏محضر رهبر عالی قدر انقلاب، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله‏

‏زید و عمرو، ملک مشترکی دارند و هنگام تقسیم، گاهی جهت تبدیل، سهام‏‎ ‎‏مشخصی که مثلاً در داخل سهمیۀ زید است؛ ضمیمۀ سهمیۀ عمرو می شود. به این‏‎ ‎‏کیفیت که نخل را بدون خاک ضمیمه می نمایند؛ یعنی تا هنگامی که نخل باقی است،‏‎ ‎‏عمرو می تواند از آن بهره مند باشد. و وقتی که خشک شد، عمرو دیگر مالک جای آن‏‎ ‎‏نیست. در چنین صورتی، اگر بعد از گذشت مدتی از زمان تقسیم، از همین نخل‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 453

‏فَسیلی تولید شود؛ آیا این فسیل، ملک مالک نخل است و یا ملک صاحب زمین و یا هر‏‎ ‎‏دو در آن سهیمند؟‏

بسمه تعالی، فسیل، ملک مالک شرعی نخل است.

[سؤال 7606]‏ ‏ ‏ 3963‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 27 / 3 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی امام خمینی، دامت برکاته پس از‏‎ ‎‏عرض سلام مستدعی است حکم شرعی جریان زیر را مرقوم فرمایید.‏

‏شخصی چند قطعه زمین کشاورزی از خود به ارث می گذارد که باید به یازده‏‎ ‎‏قسمت تقسیم شود. طبق عدد دختر و پسرش زمین ها به یازده قسمت تقسیم شده اند‏‎ ‎‏حالا بیان فرمایید برای تعیین قسمت ها باید قرعه بکشند یا می توان بعضی از ورثه را‏‎ ‎‏مجبور کرد که از یک طرف زمین ها سهم خود را تعیین کنند تا دیگر ورثه زمین هایشان‏‎ ‎‏کنار هم باشد یا به دلیل های دیگر مستدعی است حکم شرعی نحوۀ تعیین قسمت ها‏‎ ‎‏را بیان فرمایید؟‏

بسمه تعالی، پس از تعدیل سهام باید قرعه بکشند قرعه هر قسمت به نام هر کس درآمد باید آن را قبول کند و بدون قرعه نمی توان بعض ورثه را مجبور نمود.

[سؤال 7607]‏ ‏ ‏ 3964‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 2 / 5 / 1361‏

‏دفتر حضر ت آیت الله‌ العظمی و رهبر عظیم الشأن، امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏شخصی دیوار مشترکی که در اشتراک آن تردیدی نیست، تخریب نموده و نصف‏‎ ‎‏دیوار مشترک را تصرف نموده:‏

‏1. با چنین وضعی، قسمت تصرف نموده را مالک می شود یا خیر؟ ‏

‏2. چنین فعلی حلال است یا خیر؟ ‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 454

‏بدیهی است شریک دیگر بدون اطلاع بوده و عدم رضایت خود را اعلام کرده‏‎ ‎‏است. ‏

بسمه تعالی، تقسیم مال مشترک، منوط به قرعه یا توافق طرفین است و تصرف مال مشاع، موقوف بر اجازۀ شریک است. 

[سؤال 7608]‏ ‏ ‏ 3965‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 / 8 / 1361‏

‏دفتر امام خمینی طلب استفسار می شود:‏

‏محترماً شخصی فوت نموده دارای نه فرزند می باشد که چهار دختر کبیره و سه‏‎ ‎‏دختر و دو پسر صغیر و سه همسر داشته که یکی از همسران در حیات متوفی فوت‏‎ ‎‏نموده که از او چند دختر باقی است و یک همسر عقیم و همسر دیگر دو پسر و سه‏‎ ‎‏دختر دارد. چند روز بعد از فوت پدر، ورثه اقدام به رسیدگی اموال پدری با حضور‏‎ ‎‏کلیه ورثه و مقام روحانی و معتمدین محل و همسران متوفی نمودند. ضمن رسیدگی‏‎ ‎‏به اموال پدری سهم الارث صغار را تعیین نمودند که خانه و خانه سرای بوده و صغار با‏‎ ‎‏گرفتن خانه و خانه سرای پس از کبیر شدن مبلغ 787 ریال به هریک از دخترهای کبیر‏‎ ‎‏که جمعاًبه مبلغ 3148 ریال بدهی می باشد پس از کبیر شدن از بابت سهم الارث به‏‎ ‎‏خواهرهای خود بدهند در صورتی که دخترها در همان موقع ضمن قیمت گذاری‏‎ ‎‏خانه و خانه سرای که به مبلغ بیست هزار تومان تعیین کردند معترض شدند و حاضر‏‎ ‎‏به چنین تقسیم غیرعادلانه نبودند زیرا در همان موقع آن ها می دانستند و اذعان داشتند‏‎ ‎‏که ساختمان و حیاط پدرشان متجاوز از مبلغ دویست هزار تومان بوده روی این‏‎ ‎‏تفاوت کلّی اصولاً معترض باقی بوده و در صورتی که خودشان هم چنین قراری‏‎ ‎‏داشتند که پس از کبیر شدن از بابت سهم الارث خودشان به مبلغ فوق بپردازند به این‏‎ ‎‏گفته ها هم توجه نداشتند و اگر هم اعلام می کردند حاضر به قبول چنین پولی با تفاوت‏‎ ‎‏کلی به دریافت آن حاضر نبودند که حق ورثه را غیر عالادنه و بلکه خلاف شرع اسلام‏‎ ‎‏عمل کردند همان طوری که اسلام فرموده: «لِلذَّکرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنثَیَیْنِ» ما تابع شرع بوده و‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 455

‏هستیم که پسر دو سهم و دختر یک سهم اما با این مبلغ بیست هزار تومان و دویست‏‎ ‎‏هزار تومان عادلانه است؟ لذا استدعای پاسخ آن را داریم که وارث حق ابطال این‏‎ ‎‏تقسیم و سهم خود را با رعایت قانون اسلام حق دارد یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، اگر تقسیم با تعدیل سهام و قرعه یا مصالحه واقع شده حق به هم زدن آن را ندارند.

[سؤال 7609]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5334

‏3. بین دو ملک قدیمی که سال ها کشت شده و در سالِ پنجاه و شش، بین دو ملک‏‎ ‎‏مرزبندی شد و فقط یک خاکریز به عنوان مرزبندی به وسیله لودر و با رضایت طرفین‏‎ ‎‏بسته شده است. آیا از نظر شرعی خاکریزی که به عنوان مرزبندی تعیین شده، محترم‏‎ ‎‏است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر با رضایت طرفین و مصالحه، مرزبندی شده؛ نافذ است. 

[سؤال 7610]‏ ‏ ‏ 3966‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 23 / 8 / 1361‏

‏محضر مقدس دفتر امام امت حضرت آیت الله‌ العظمی زعیم عالی قدر جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی (امام خمینی) متّع الله‌ المسلمین دامت برکاته ‏

‏محترماً به استحضار می رساند: ملکی به مساحت هزار و پانصد متر واقع در گیلان‏‎ ‎‏دماوند، می باشد که این جانب و اخوی با شخص ثالثی شرکت داشتیم. در سال 1339‏‎ ‎‏با حضور چند نفر از معتمدین محل با امضای شرکا و امضای معتمدین نامبرده تقسیم‏‎ ‎‏و تقسیم عادی با رضایت و توافق یکدیگر انجام شده هرکدام سهم خود را تصرف و‏‎ ‎‏سنگ کاشته این جانب در همان تاریخ 1339 سهم خود را عملیات و نهال کاشته و به‏‎ ‎‏ثمر رسیده و از ثمره آن استفاده شده در سال 1348 این جانب از همین زمین مذکور از‏‎ ‎‏سهم خود یک صد و یازده متر را واگذار به شرکت تعاونی گیلان نموده و بهره برداری‏‎ ‎‏می نماید. از زمان تاریخ تقسیم زمین مذکور شخص ثالث نامبرده مدت هجده سال در‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 456

‏محل اقامت خود در گیلان حیات داشته، پس از هجده سال زندگی، قریب سه سال‏‎ ‎‏است فوت نموده و کارهای فوق الذکر که به عرض رسانیده شد در زمان خود ایشان که‏‎ ‎‏حیات داشتند انجام گردیده لذا در این طلیعه جمهوری اسلامی زمین نامبرده که قریب‏‎ ‎‏بیست و دو سال است که تقسیم شده از نظر شرع و قانون الهی مشاع و مشترک است یا‏‎ ‎‏مفروز؟ خواهشمند است دو کلمه مرقوم و به امضای شریف مزّین فرمایند که محل‏‎ ‎‏حاجت است. والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، اگر در صحت و فساد تقسیم اختلاف دارند باید مدعی فساد دعوای خود را در محکمۀ شرعیه به وجه شرعی اثبات کند.

[سؤال 7611]‏ ‏ ‏ 3967‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضرت آیت الله‌ العظمی المجاهد الاکبر، الإمام الخمینی دام ظله الشریف ‏

‏خیار غبن در تقسیم میراث واقع می شود یا نه؟ مثلاً چهار برادر، میراث و ترک‏‏ۀ‏‏ پدر‏‎ ‎‏را در بین خود تقسیم نموده اند. بعد از چند سال، دو نفر از این برادرها می گویند که در‏‎ ‎‏این تقسیم، ما مغبون شده ایم و باید‏‎ ‎‏دوباره تقسیم کنیم. اگر واقعاً مغبون شده باشند،‏‎ ‎‏حق فسخ دارند یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر واقعاً غبنی در کار بوده، تقسیم صحیح نبوده است.

[سؤال 7612]‏ ‏ ‏ 3968‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 8 / 10 / 1361‏

‏حضور معظم حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مرجع تقلید و بنیان گذار‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران‏

‏به عرض عالی می رساند: خانۀ این جانب به خاطر توسعۀ خیابان، تخریب گردیده‏‎ ‎‏و به علت مشاع بودن، شهرداری پروانۀ ساختمانی، برای ایجاد سرپناه را نمی دهد. دو‏‎ ‎‏نفر از شرکای این جانب، هر کدام یک متر مربع و نفر سوم حدود دو متر مربع از این‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 457

‏خانه را شریک هستند که طی بیست سال گذشته به هیچ طریق حاضر به خرید یا‏‎ ‎‏فروش و یا حتی تقسیم هم نگردیده اند.‏

‏از طرفی قانون «لاضرر» به صورت کاملاً محدودی و با ترکیبی از قوانین غربی‏‎ ‎‏اجرا می شود. مثلاً برای افرادی که سهام آن ها کم و غیر قابل افراز باشد و از طرفی،‏‎ ‎‏حاضر به معاملۀ با شریک خود نباشند؛ دادگاه به طریق زیر اقدام می نماید:‏

‏1. طبق نظر کارشناس دادگستری، خانه ارزیابی شده و در روزنامه ها فروش خانه‏‎ ‎‏سه بار آگهی می شود. ‏

‏2. با توجه به حق شفعۀ هر یک از شرکا، خانه به بالاترین قیمت ممکن به فروش‏‎ ‎‏رفته و بدین ترتیب سهم شرکا پرداخت می شود. ‏

‏حال، اگر این جانب بخواهم به طریقۀ فوق عمل نمایم، با توجه به پولی که بابت‏‎ ‎‏ارزیابی و پول آگهی روزنامه ها و تهیۀ مدارک و... پرداخت خواهم نمود؛ مخارج‏‎ ‎‏پرداخت شده بیش از ده برابر ارزش سهم هر یک از شرکا خواهد بود. و شرکای جزء‏‎ ‎‏با اطلاع از این موضوع و با اطلاع از این که سهام دار کل باید سال ها دوندگی نماید؛‏‎ ‎‏بیشتر سماجت به خرج می دهند. خواهشمند است معلوم بفرمایید: در صورتی که‏‎ ‎‏سهام دار جزء، حاضر به هیچ نوع معامله ای نبوده و به ناچار سهام دار کل، برای ساختن‏‎ ‎‏سرپناه، مجبور به پرداخت مخارج فوق باشد:‏

‏الف: مسئول این مخارج چه کسی است؟ سهام دار کل یا سهام دار جزء یا هر دو؟ و‏‎ ‎‏به چه نسبتی؟‏

‏ب: در موارد مشابه، قوانین اسلامی برای جلوگیری از ضرروزیان بیش از حد برای‏‎ ‎‏سهام دار کل و برای جلوگیری از حرص وطمع سهام دار جزء چه راهی را ارائه می دهد؟‏

بسمه تعالی، مخارج مذکور بر عهدۀ کسی است که اقدام به طریقۀ مذکور نموده و بر عهدۀ دیگران نیست. و در موارد مذکور، باید به محکمۀ شرعیه مراجعه شود تا تکلیف مشخص گردد. و حق شفعه در موردی که شرکا بیشتر از دو نفر است، ثابت نیست.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 458