کتاب اجاره
احکام اجاره
ثبوت اجرت المثل برای اجیر در صورت دستور آمر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

ثبوت اجرت المثل برای اجیر در صورت دستور آمر

ثبوت اجرت المثل برای اجیر در صورت دستور آمر

[سؤال 7447]‏ ‏ ‏ 3841‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏کسی فقط یک دختر داشته که او را به شوهر داده سپس دامادش را از پیش پدرش‏‎ ‎‏به پیش خودش آورده با این قصد که من وارثی غیر از شما ندارم پس شما از حالا‏‎ ‎‏بیایید و مال مرا تصاحب کنید دامادش هم بدین جهت پدر خود را ترک کرده و به‏‎ ‎‏خانه  پدر زنش رفته و زمام امور را به دست گرفته و حدود دو سال مشغول تولید و‏‎ ‎‏آبادی خرابی های سابق شده و بعد از این همه خدمات او دامادش را بدون این که‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 335

‏حق  الزحمتی به او بدهد از خانه اش خارج کرده متمنی است بفرمایید آیا او طبق قانون‏‎ ‎‏«لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» دستمزد داماد را باید بپردازد یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر کارهایی که داماد برای پدر زن خود کرده به دستور او بوده و قصد تبرع هم نداشته مستحق اجرت المثل است و گرنه حق اجرت ندارد.

[سؤال 7448]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1915

‏2. کارگاه چند نفر اجیر می کند می روند گچ از کوه می آورند و اجرت خود را‏‎ ‎‏می گیرند؛ آیا گچی که رسانیده اند ملک آن ها است یا ملک کارگاه است؟‏

بسمه تعالی، اگر برای صاحب کارگاه استخراج کرده، گچ ملک صاحب کارگاه می شود و اجیر تنها اجرت کار خود را استحقاق دارد.

[سؤال 7449]‏ ‏ ‏ 3842‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 11 / 9 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی و زعیم عالی قدر، جناب آقای حاج آقا‏‎ ‎‏روح الله‌ خمینی، دامت عزته ‏

‏پس از عرض سلام، مصدع است به این که: در صورتی که دو نفر شریک با قرارداد‏‎ ‎‏رسمی و سرمای‏‏ۀ‏‏ مساوی، به مدت یک سال از تاریخ 5 / 7 / 1349 لغایت 5 / 7 / 1350‏‎ ‎‏و با توافق طرفین، یکی شاغل در مغازه باشد و روزانه مبلغ دویست ریال (بیست‏‎ ‎‏تومان) به عنوان حقوق برای او‏‎ ‎‏تعیین شود و برداشت هم بنماید. و پس از انقضای‏‎ ‎‏یک سال مدت قرارداد، یعنی از اول 5 / 7 / 1350 تا این تاریخ، شخص شاغل مبلغی‏‎ ‎‏بیشتر از دویست ریال روزانه تعیین شد‏‏ۀ‏‏ قبلی ـ روی اعتماد به همدیگر که به توافق‏‎ ‎‏روزمره خواهند رسید ـ به طور علی الحساب برداشت نماید ـ با توجه به زیاد شدن‏‎ ‎‏اجرت کارگر و گران شدن دست مزد و کرایه ـ و طرف مقابل ادعا نماید که باید پس از‏‎ ‎‏انقضای قرارداد هم تا آخر، همان دویست ریال سال 1349 را برداشت نمایی، آیا‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 336

‏وضع حقوقی شخص شاغل با در نظر گرفتن یک ساله بودن قرارداد قبلی، چگونه‏‎ ‎‏خواهد بود؟‏

بسمه تعالی، پس از پایان مدت قرارداد اگر شاغل به دستور شریک به کار ادامه داده، اجرت المثل کار انجام شده را استحقاق دارد.

[سؤال 7450]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3541

‏2. مقداری باطری اتومبیل از بنیاد مسکن انصار المهدی علیه السلام مشهد به مسئولیت‏‎ ‎‏خود خریداری شد تا پس از فروش، اگر منافعی به دست آمد، برای صندوق قرض‏‎ ‎‏الحسن‏‏ۀ‏‏ انصار المهدی علیه السلام فرش، میز و وسایل ضروری خریداری شود و به علت‏‎ ‎‏نداشتن جا در محل صندوق، آن ها را به طور امانی در گوشه ای از مغاز‏‏ۀ‏‏ مجاور‏‎ ‎‏صندوق قرار داده و صاحب مغازه، باطری ها را به فروش رسانده و پس از فروش،‏‎ ‎‏مبلغی سود عاید گردیده و مغازه دار مربوطه اعلام می دارد نصف سود برای فروش به‏‎ ‎‏من تعلّق می گیرد؛ در صورتی که باطری ها مانع کسب وی نبوده و کم کم به فروش رفته‏‎ ‎‏و از پول، استفاده می نموده و از طرفی قراری با وی در این مورد نشده است و مدتی‏‎ ‎‏هم شده که از وی خواسته شده پول را به صندوق واریز نماید، تا کنون امتناع ورزیده؛‏‎ ‎‏آیا حقی به ایشان تعلق می گیرد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر به مغازه دار دستور فروش داده شد و شرط مجّانی بودن کار وی نشده، می تواند اجرة المثل را مطالبه نماید.

[سؤال 7451]‏ ‏ ‏ 3843‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضرت العلاّمة القائد الملّة الإسلامیة المجاهد الأکبر الإمام الخمینی، دام ظله‏‎ ‎‏العالی علی رؤوس اصل الإسلام جعلت فداک‏

‏1. قبل از 80 سال در بلاد نگریک زمین غیر آبادی را حاکم آن وقت که راجه‏‎ ‎‏سکندرخان بود به کمک رعیت خود آباد کرد و نام آن زمین را سکندرآباد گذاشتند و‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 337

‏مردم هایی که در نهر آن زمین کار کرده اند اجرتی به این ها نداده است اما بعضی از‏‎ ‎‏جهت بودن کار خیر خوش و راضی بودند و بعضی ناخوش گوار بودند آیا راجه‏‎ ‎‏سکندرخان بر اصل آن زمین مالک هست یا خیر؟ بیان فرمایید. ‏

بسمه تعالی، در صورتی که کارکنان برای راجه مذکور کار کرده باشند زمین آباد شده ملک راجه می باشد و او ضامن اجرت است برای کارگران. 

[سؤال 7452]

‏2. زمین مذکور را راجه سکندرخان از جاهایی دیگر مردم را آورده در این زمین،‏‎ ‎‏آباد کرد به شرط های ذیل: سالانه 20 کیلو گندم و 1 یک کیلو روغن گاو، فیکس به من‏‎ ‎‏بدهید اگر من نمانم به اولاد من بدهید آن ها می دادند چند سال شده که نمی دهند آیا از‏‎ ‎‏جهت ندادن به مردم، اولاد سکندر بر اصل زمین حق دار می شوند یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، در صورت مالکیت راجه، بعد از فوت او به فرزندان او می رسد و باید کسانی که در زمین تصرف می کنند حق مالک را باید بپردازند.

‏3. زمین مذکور، حصه ای که راجه سکندرخان برای خود برداشته بود زیاد بود، لهذا آب هم بمناسبت‏‎ ‎‏زمین تقسیم شده است دو شبانه روز برای حاکم مذکور و پنج شبانه روز برای باقی مردم، حالا مردم‏‎ ‎‏می خواهند که این جور نباشد یعنی آب بالسویه تقسیم شود یا اولاد سکندر زیاده از ما برای مرمّت نهر‏‎ ‎‏زحمت بکشند و این خلاف رواج وطن ما است رواج ما این است که زمین زیاد باشد یا کم، برابر کار‏‎ ‎‏نهر را می کنند آیا قول مردم حق است یا خیر؟ بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، باید هر یک از مالکین در تعمیر و مرمّت نهر به مقدار سهم خود زحمت و مخارج را تقبل نمایند.

[سؤال 7453]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2622

‏2. شخصی که تراکتور داشته، به اجاره داده که زمین را شخم نمایند؛ مبلغی به‏‎ ‎‏عنوان اجرت شخم زنی دریافت نموده؛ بعداً معلوم شده که زمین مورد شخم، غصبی‏‎ ‎‏بوده و در زمین غصب شخم می زده. اکنون تکلیف اجرتی که دریافت نموده، به‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 338

‏فرضی که عالم به غصبیت بود و به فرضی که جاهل بوده چه چیز است؟ ‏

بسمه تعالی، اجرت را مالک است.

[سؤال 7454]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 816

‏4. تعمیرکار چیزی را تعمیر کرده؛ آیا هرچه گفت، باید به او داد یا نه؟ در صورت‏‎ ‎‏مشخص نبودن اجرت المثل چه باید کرد؟‏

بسمه تعالی، باید اجرت المثل بدهد، و اگر مشخص نیست، مصالحه نمایند.

[سؤال 7455]‏ ‏ ‏ 3844‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 28 / 8 / 1361‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ایران،‏‎ ‎‏دامت برکاته، پس از تقدیم سلام و آرزوی موفقیت و طول عمر آن جناب.‏

‏1. کارهای غیر مستقلی را که اولاد در خانه و برای امرار معاش (چه در زمان بلوغ‏‎ ‎‏و غیر  بلوغ) انجام می دهد، حق ادعای اجرت از پدر دارد یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، اگر به دستور پدر نیست یا به قصد مجّان انجام می دهند، استحقاق اجرت ندارند.

‏2. خرج اولاد تا چه وقت بر پدر واجب است؟ ‏

بسمه تعالی، تا وقتی نتواند خود را اداره کند.

‏3. سؤالاتی که از حضرت عالی در رابطه با امور جاری در زمان رژیم پهلوی خائن شده، آیا بودن آن ها‏‎ ‎‏برای مردم عوام مورد اشکال نیست، و مورد سوء استفاده مغرضین واقع نمی شود؟ ‏

بسمه تعالی، تفصیل سؤال روشن نیست.

‏4. طلابی که به جبهه جنگ برای تبلیغ می روند با قصد ده روز می توانند در یک جا نماز خود را تمام‏‎ ‎‏بخوانند؟‏

بسمه تعالی، اگر می دانند ده روز در یک جا می مانند قصد محقّق است و باید نماز را تمام بخوانند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 339

[سؤال 7456]‏ ‏ ‏ 3845‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 22 / 10 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله العالی‏

‏بعد از عرض سلام مع الاحترام و دست بوسی؛ چه می فرمایید در مسألۀ ذیل:‏

‏زید از بکر جنسی خریده به واسطۀ شخص ثالث؛ یعنی این شخص ثالث برای‏‎ ‎‏زید، معرفی این جنس نموده و بین خریدار و فروشنده زحمتی کشیده. اما زید به بکر‏‎ ‎‏گفته که شما نباید واسطه را از این معامله چیزی بدهید. بعد از این قرار، زید آن جنس‏‎ ‎‏را بعد از چک و چانه زدن، به قیمتی که خودش گذاشته بود می خرد. حالا بعد از این که‏‎ ‎‏معامله تمام شد، بکر (فروشنده) احساس کرده چون که در این معامله حق واسطه‏‎ ‎‏ضایع شده است و از انصاف دور است که او را حق زحمت ندهند، لذا می خواهد که‏‎ ‎‏از منافع شخصی خود (که ربطی به آن معامله ندارد) او را چیزی بدهد؛ آیا این عمل‏‎ ‎‏جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر واسطه به دستور آن ها کاری انجام داده مستحق اجرت است و شرط نافذ نیست.

[سؤال 7457]‏ ‏ ‏ 3846‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته، پس از ادای‏‎ ‎‏عرض سلام، محترماً؛ مسأله شرعی به عرض حضرت عالی می رسانیم لطفاً جوابش را‏‎ ‎‏بنویسید. ‏

‏مالکی زمینی را به دست شش نفر داده که جو و گندم بکارید. بعد مالک به این‏‎ ‎‏شش نفر می گوید: شما این زمین را به صورت باغ درآورید و درخت کاری کنید؛ چون‏‎ ‎‏جو و گندم منفعت زیاد نمی برد. لذا مالک زمین را می کند و این شش نفر زمین را‏‎ ‎‏هموار می کنند و درخت می زنند. قرار بود مالک به این 6 نفر مزد کارگری دهد، ولی‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 340

‏مزد نداد. این 6 نفر مدت 20 سال باغ و درخت کاری را حفاظت و نگهداری کردند تا‏‎ ‎‏درخت ها همه بزرگ شد و میوه داد و در مدت 20 سال مزد نگرفتند، چون کشاورز‏‎ ‎‏بودند. مالک زمین بعد از 20 سال زمین را که باغ درست کردند از دست این 6 نفر‏‎ ‎‏گرفت و داد به یک نفر از نوکرهای خودش. حالا بعد از چند سال که تقریباً 8 سال‏‎ ‎‏باشد، در دست یک نفر نوکر مالک است و آن 6 نفر ادعای باغ و ریشۀ درخت را‏‎ ‎‏می کنند که مجموعاً 1000 درخت و یک هکتار زمین است. لطفاً جوابش را بنویسید‏‎ ‎‏که به این 6 نفر حق ریشۀ درخت می رسد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، درخت ها اگر برای مالک و از نهال او کاشته شد، ملک مالک است و دیگران که به امر مالک کار کردند اگر به قصد گرفتن مزد کار کردند حق مطالبه اجرت المثل دارند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 341