بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
بیان سیاست خارجی نظام اسلامی
روابط با امریکا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

روابط با امریکا

روابط با امریکا

سؤال: ‏[‏‏با امریکایی هایی که در کشور شما هستند چه خواهید کرد؟...‏‏]‏

جواب:‏ امریکایی هایی که به ضرر ما در ایران هستند، آنها را تحمل‏‎ ‎‏نخواهیم کرد. اما کسانی که به ضرر ما نیستند، مثل سایر خارجیها در‏‎ ‎‏آنجا زندگی خواهند کرد.(825)‏

17 / 8 / 57

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 510

سؤال: ‏[‏‏اگر شاه سرنگون شود، نقشی را که ایالات متحده خواهد‏‎ ‎‏داشت چه خواهد بود؟‏‏]‏

جواب:‏ آنچه را که ما از امریکا انتظار داریم این است که به مصالح ملت‏‎ ‎‏و استقلال مملکت ما احترام بگذارد و از دخالت در امور ما خودداری‏‎ ‎‏کند.(826)‏

19 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏آیا شما تمایلی به فروش نفت به امریکا دارید؟‏‏]‏

جواب:‏ ما نفت خود را به امریکا و سایر مشتریان می فروشیم، اما نه به‏‎ ‎‏شکلی که اکنون عمل می شود و کاملاً به ضرر ملت است، بلکه بر‏‎ ‎‏اساس رعایت مصالح ملت خودمان و با حفظ استقلال کشور.(827)‏

19 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏اگر دولت مورد نظر شما بر سر کار آید، چه تغییراتی در روابط‏‎ ‎‏دولت شما با امریکا به وجود خواهد آمد؟‏‏]‏

جواب:‏ ما نمی خواهیم که به امریکا ظلم کنیم و نمی خواهیم که زیر بار‏‎ ‎‏ظلم امریکا برویم. آنها کارهایی که کردند و ظلم به ما بوده است، ما‏‎ ‎‏آنها را تحمل نخواهیم کرد. اما روابط دوستانه با همۀ ملتها داریم و‏‎ ‎‏دولتها هم اگر به طور احترام با ما رفتار کنند، ما هم احترام متقابل را‏‎ ‎‏رعایت می کنیم.(828)‏

10 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 511

سؤال: ‏[‏‏بعد از استعفای شاه چه دولتی ایجاد خواهد شد؟ عدۀ زیادی‏‎ ‎‏از مردم امریکا فکر می کنند که دولت آینده ضد امریکایی خواهد‏‎ ‎‏بود.‏‏]‏

جواب:‏ دولت، جمهوری اسلامی است و در متن دولت ضدیتی با هیچ‏‎ ‎‏دولتی و مملکتی نیست. امریکا اگر چنانچه با این دولت رفتارش‏‎ ‎‏رفتار انسانی باشد و احترام را حفظ کند، این دولت با او هم مانند سایر‏‎ ‎‏دوَل احترام متقابل را حفظ خواهد کرد.‏

ـ  ‏[‏‏چه تضمینی خواهید داد که ایران نفت را به امریکا بفروشد بعد از‏‎ ‎‏اینکه شاه برود؟‏‏]‏

ـ ‏ تضمین نخواهیم داد و لکن اختیار داریم و ما هم می خواهیم‏‎ ‎‏نفت را بفروشیم. اگر امریکا هم مشتری است به او هم‏‎ ‎‏می فروشیم.(829)‏

20 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏آیا دلیلی دارد که دولت امریکا از سقوط شاه بترسد، چون این‏‎ ‎‏دولت از شاه حمایت کرده است؟‏‏]‏

جواب:‏ آری، چون امریکا با وجود شاه، همه چیز ایران را می برد و با‏‎ ‎‏رفتن شاه این دیگر میسر نیست. ولی امریکا به دلیل اینکه از شاه‏‎ ‎‏حمایت کرده است پس از سقوط شاه چه می کند، این دیگر به ما‏‎ ‎‏مربوط نیست. ما هر کس پول بهتر بدهد با او وارد معامله می شویم.‏‎ ‎‏البته مسائل انسانی و معنوی هم در مد نظر ما هست.(830)‏

14 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 512

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، در بعضی از محافل امریکایی شما متهم‏‎ ‎‏هستید که ضد امریکایی هستید. آیا به نظر حضرتعالی اگر شاه ساقط‏‎ ‎‏بشود دلیلی برای ترس امریکایی ها وجود دارد؟‏‏]‏

جواب:‏ اگر معنای ضدیت با امریکا این است که ما می خواهیم وابسته‏‎ ‎‏به امریکا نباشیم،آری ما ضد امریکایی هستیم! و اگر ترس امریکا از‏‎ ‎‏این است، آری باید بترسند!(831)‏

14 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏تا به حال دولت امریکا با تمام نیرو پشتیبان شاه بوده، آیا با‏‎ ‎‏رفتن شاه روابط شما با امریکا خوب خواهد شد؟‏‏]‏

جواب:‏ بعد از رفتن شاه و تشکیل دولت، این مسائل مورد مطالعه قرار‏‎ ‎‏خواهد گرفت.(832)‏

14 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏تحت یک حکومت اسلامی، به نظر شما باز هم ایران می تواند‏‎ ‎‏به امریکا نفت بفروشد؟‏‏]‏

جواب:‏ در صورتی که امریکا دست از کارهایش بردارد و ایران را به‏‎ ‎‏حال خودش بگذارد و به هیچ وجه دخالت در سرنوشت مملکت‏‎ ‎‏ایران نداشته باشد، امریکا هم یکی از مشتریهایی است که نفت به او‏‎ ‎‏داده می شود.(833)‏

22 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 513

سؤال: ‏[‏‏به نظر می رسد که سیاست امریکا در ایران تغییرات عمده ای‏‎ ‎‏پیدا کرده و امروز معتقدند که شاه باید برود. با توجه به این تغییر‏‎ ‎‏عمده ای که در سیاست امریکا در مورد وضع شاه پیدا شده، آیندۀ‏‎ ‎‏روابط امریکا و ایران را چه جور می بینید و نظرتان چیست؟‏‏]‏

جواب:‏ تا رژیم بکلی از بین نرود و ما حکومت اسلامی را آنطور که‏‎ ‎‏می خواهیم مستقر نکنیم نمی توانیم راجع به روابط با امریکا به طور‏‎ ‎‏قطع صحبت کنیم. لکن احتمال می دهیم که اگر امریکا با ایران روابط‏‎ ‎‏حسنه داشته باشد، ایران هم با او روابط حسنه خواهد داشت.(834)‏

22 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏در مورد امریکا؛ وقتی که واشنگتن از حمایت شاه و دولت بختیار‏‎ ‎‏دست بردارد، همه عداوتها نسبت به امریکا از میان خواهد رفت.(835)‏

24 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏گزارشاتی رسیده که مقامات دولت امریکا با حضرت آیت الله ‏‎ ‎‏تماس گرفته اند. آیا ممکن است بفرمایید تماس در چه فرم و شکلی‏‎ ‎‏بوده؟ آیا در آینده همکاریهای مستقلی بین دولت شما و دولت امریکا‏‎ ‎‏وجود خواهد داشت؟‏‏]‏

جواب:‏ با من تا به حال تماسی ـ شخصاًـ نگرفته اند. و روابطی که بر‏‎ ‎‏مبنای احترام متقابل است ان شاءالله برقرارمی شود. ولی ما کاملاً‏‎ ‎‏مستقل هستیم و زیربار هیچ کشوری نخواهیم رفت.(836)‏

25 / 10 / 57

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 514