بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه
فصل چهارم سیاست مذهبی محمدرضا شاه
حمایت از روحانیون درباری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حمایت از روحانیون درباری

حمایت از روحانیون درباری

‏ ‏

‏اینها از فقهای اسلام نیستند و بسیاری از اینها را سازمان امنیت ایران‏‎ ‎‏معمم کرده تا دعا کنند. اگر در اعیاد و دیگر مراسم نتوانست به زور و‏‎ ‎‏جبر ائمه جماعت را وادار کند که حضور یابند، از خودشان داشته‏‎ ‎‏باشند تا ـ جل جلاله ـ بگویند! اخیراً لقب ـ جل جلاله ـ به او‏‎[1]‎‏ داده اند!‏‎ ‎‏اینها فقها نیستند؛ شناخته شده اند، مردم اینها را می شناسند. در این‏‎ ‎‏روایت است که از این اشخاص بر دین بترسید؛ اینها دین شما را از بین‏‎ ‎‏می برند. اینها را باید رسوا کرد، تا اگر آبرو دارند در بین مردم رسوا‏‎ ‎‏شوند؛ ساقط شوند. اگر اینها در اجتماع ساقط نشوند، امام زمان را‏‎ ‎‏ساقط می کنند؛ اسلام را ساقط می کنند.(520)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏نغمۀ «سپاه دین»‏‎[2]‎‏ در شرایطی ساز می شود که دستگاه جبار هر روز‏‎ ‎‏ضربه های پیگیری به پیکرۀ اسلام وارد می کند، و دست جنایتکار‏‎ ‎‏اسرائیل را در تمام شئون اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران باز گذاشته‏‎ ‎‏است. بسیاری از علمای اعلام، خطبای عظام، محصلین علوم اسلامی‏‎ ‎‏و ملت شریف ایران در زندان، تبعید و تحت شکنجه به سر می برند، و‏‎ ‎‏جوانان غیور وطنخواه، اعدام و تیرباران می شوند و یا مقدمات‏‎ ‎‏محاکمه و اعدام آنها فراهم می شود.‏

‏     اینجانب به ملت محترم ایران اعلام خطر می کنم که اگر خدای‏‎ ‎‏نخواسته، ایادی اجانب و دشمنان اسلام در این مقصد شوم و‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 289

‏کمرشکن توفیق پیدا کنند، اولاً علمای اعلام و وعاظ و مروجین‏‎ ‎‏اسلام را کنار زده، و ثانیاً اسلام و احکام آسمانی آن را محو و نابود‏‎ ‎‏می نمایند. خطر این سپاه نامیمون که باید در خدمت استعمار، جمیع‏‎ ‎‏حقایق اسلام را به نفع آنها توجیه و تأویل کند، بزرگترین خطری‏‎ ‎‏است که مسلمین و در رأس آنها علمای اعلام با آن مواجه شده اند. آنها‏‎ ‎‏در تجربه های طولانی خود فهمیدند که علمای معظم اسلام و وعاظ‏‎ ‎‏محترم با مجاهدات پیگیر خود ملتها را به نفع اسلام و ‏‏قرآن‏‏ سوق داده‏‎ ‎‏هیچ گاه با تهدید و تطمیع به نفع دستگاه جبار و اجانب چپاولگر قدمی‏‎ ‎‏برنداشته اند، و با کمال قدرت پستهای خود را حفظ کرده و مساجد و‏‎ ‎‏مجامع را در خدمت ‏‏قرآن کریم‏‏ و اسلام عزیز در دست دارند؛ و اگر‏‎ ‎‏چند نفر معمم بی حیثیت و از خدا بیخبر به نفع دستگاه جبار قدمی‏‎ ‎‏بردارد، مطرود جامعۀ علمیه و جوامع اسلامی است. لهذا این نقشۀ‏‎ ‎‏خطرناک را کشیده اند تا به خیال باطل خود دست علمای اعلام و مبلغین‏‎ ‎‏را کوتاه کرده و اسلام را به وسیله عمال خود بازیچه قرار دهند و اساس‏‎ ‎‏دیانت را برچینند تا به مقصد خود که قبضه کردن تمام ذخایر کشور‏‎ ‎‏است برسند، و ملت مُسْلم را عقب مانده و استعمارزده نگه دارند...‏

‏     بر کافّۀ علمای اعلام و وعاظ محترم است که اگر گلایه هایی از هم‏‎ ‎‏دارند، نادیده گرفته و خود را مجهز نموده صفوف خود را فشرده تر‏‎ ‎‏کرده و در صف واحد در این امر حیاتی چاره جویی کنند. و بر آنان و‏‎ ‎‏سایر دانشمندان و علاقه مندان به اسلام و استقلال کشور است که ملت‏‎ ‎‏مسلمان، خصوصاً ساکنین قرا و قصبات را از این فکر شیطانی که با نام‏‎ ‎‏فریبندۀ «سپاه دین» می خواهند دین و استقلال کشور را پایمال کنند،‏‎ ‎‏آگاه سازند و با هر وسیلۀ ممکن مفاسد این نغمۀ شوم را به مردم‏‎ ‎‏برسانند.(521)‏

21 / 8 / 50

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 290

  • - منظور، شاه است.
  • - فرمان تشکیل سپاه دین در تاریخ 24 / 5 / 50 از سوی محمدرضا پهلوی صادر شد و آن را زیرنظر سازمان اوقاف قرار داد، اما هیچ گاه این سپاه تشکیل نشد.