بخش دوم دورۀ رضاخان
فصل چهارم سیاست فرهنگی رضاخان
باستانگرایی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

باستانگرایی

باستانگرایی

‏ ‏

‏یک جلسه ای درست کردند اینها ـ من شنیدم آن وقتها ـ یک مجلسی‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 139

‏نمایش دادند فتح اعراب را که از ایران فتح کرده بود. در آن مجلس‏‎ ‎‏نمایش دادند عربهایی که مثلاً پابرهنه بودند و با آن وضعی که بوده‏‎ ‎‏نمایش دادند، و اینکه کاخهای آنها را گرفته اند از آنها. در آنجا،‏‎ ‎‏دستمالها بیرون آمد به گریه که اسلام غلبه کرد بر ایران.(253)‏

4 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏چندین سال قبل ـ محتمل است، گمان می کنم زمان رضاخان بود ـ یک‏‎ ‎‏مجمعی درست کردند و یک فیلمهایی تهیه کردند و یک اشعاری‏‎ ‎‏گفتند و یک خطابه هایی خواندند، برای تأسف از اینکه اسلام بر ایران‏‎ ‎‏غلبه کرد، عرب بر ایران غلبه کرد. شعر خواندند، فیلم ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ نمایش‏‎ ‎‏گذاشتند که عرب آمد و طاق کسری را، مدائن را گرفت و گریه ها‏‎ ‎‏کردند. همین ملّیها، همین خبیثها گریه ها کردند. دستمالها را‏‎ ‎‏درآوردند و گریه کردند.(254)‏

18 / 5 / 59

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 140